Avatar
Gerd Elise Mørland

Gerd Elise Mørland er avdelingsdirektør og medlem av programkomiteen ved Munchmuseet.

Gerd Elise Mørland sine bidrag