Avatar
Hannah E. Ander Samfunnsgeograf

Hannah E. Ander (f. 1987) er samfunnsgeograf med master fra UiO, og er særlig interessert i byutviklingen i Oslo indre øst. Hun har tidligere jobbet med byspørsmål ved OsloMet, blant annet gjennom prosjektet «Invisible Infrastructures: Assessing Socioecological Transformations in the Postindustrial Metropolis». Hun jobber nå med bærekraftspolitikk i Forum for utvikling og miljø.

Hannah E. Ander sine bidrag