Hannah E. Ander Samfunnsgeograf

Hannah E. Ander (f. 1987) er samfunnsgeograf med master fra UiO, og er særlig interessert i byutviklingen i Oslo indre øst. Hun har tidligere jobbet med byspørsmål ved OsloMet, blant annet gjennom prosjektet «Invisible Infrastructures: Assessing Socioecological Transformations in the Postindustrial Metropolis». Hun jobber nå med bærekraftspolitikk i Forum for utvikling og miljø.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Hannah E. Anders bidrag (1)