Avatar
Jonas Aandal Kiste Videomann

Jonas Aandal Kiste (f. 1990) Har vært med å produsere Subjekt Streams, Subjekt Sets m.m. Freelancee filmfotograf som gjør musikkvideoer og går live!

Jonas Aandal Kiste sine bidrag