Avatar
May Andersen Journalist

May Sundvall Andersen (f. 1989) er frilansjournalist med master i Nye medier og digital kultur. Fokusområdet er film, sosiale fenomener og kultur. Gjennom karrieren har ytringsfrihet vært et interessefelt, særlig med tanke på hvilke stemmer som inkluderes og ekskluderes i den offentlige debatten. I denne sammenhengen er hun også opptatt av sosiale strømninger i den stadige skiftende digitale kulturen, og hvordan vi presenterer oss selv i sosiale medier.

Redaksjon Samfunn
May Andersen sine bidrag