May Andersen Journalist

May Sundvall Andersen (f. 1989) er frilansjournalist med master i Nye medier og digital kultur. Fokusområdet er film, sosiale fenomener og kultur. Gjennom karrieren har ytringsfrihet vært et interessefelt, særlig med tanke på hvilke stemmer som inkluderes og ekskluderes i den offentlige debatten. I denne sammenhengen er hun også opptatt av sosiale strømninger i den stadige skiftende digitale kulturen, og hvordan vi presenterer oss selv i sosiale medier.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

May Andersens bidrag (1)