Nora Forsbak Håskjold Kunstanmelder

Nora Forsbak Håskjold (f. 1995) har en bachelor i kunsthistorie fra NTNU og studerer arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Bergen. Hun har jobbet frivillig for punktet visningsrom og i 2017 var hun kunstsjef for ISFiT.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Nora Forsbak Håskjolds bidrag (33)