Oda Sofie Gallefoss Journalist

Oda Sofie (født 1999) er journalist i Subjekt og Samfunnsviternes fagblad Tendens. Hun er tidligere reportasjeredaktør i Under Dusken. Oda Sofie studerer en master i litteraturformidling ved Universitetet i Oslo, og har en bachelor i allmenn litteraturvitenskap fra NTNU. Hun har også tidligere vært redaksjonsmedlem i Riss tidsskrift for språk og litteratur og jobbet som omviser ved Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Oda Sofie Gallefoss´ bidrag (22)