Tiril Flom Kunstanmelder

Tiril Flom (f. 1991) har en bachelor i Fine Art & History of Art fra Goldsmiths College i London, og en mastergrad i Estetiske fag ved Oslomet. I tillegg til å skrive om kunst, jobber hun som prosjektmedarbeider hos kunstprodusenten Kulturbyrået Mesén og på bygningsvernsenteret Murbyen Oslo.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Tiril Floms bidrag (10)