Vernissageguiden

Vernissageguiden

Ukas beste kunståpninger

VERNISSAGEGUIDEN: Keramikk, foto, maleri, tegning, video og performance. Igjen byr Oslo-galleriene på et bredt spekter av kunstopplevelser.