Arendal kommune søker biblioteksjef

Biblioteksjef

Er du vår nye biblioteksjef? Vi er på utkikk etter en nytenkende og inspirerende leder, som er god til å bygge relasjoner både i egen organisasjon og med samarbeidspartnere.

Arendal bibliotek befinner seg sentralt plassert i hjertet av byen, ved Torvet.  Vi har et flott bibliotek i lyse og luftige lokaler. Som biblioteksjef er du en av seks avdelingsledere i kulturenheten og en del av kulturteamet som ledes av kultursjefen. Internt er biblioteket organisert med biblioteksjef og tre fagseksjoner: Medier, Arrangement og Publikum.  Vi har 14 stillingshjemler fordelt på 16 personer.

Arendal kommune har utarbeidet en tydelig lederstrategi. Ledere er kulturbærere og skal være bevisst sin lederrolle. Ledelse handler ikke om oss selv, men om å legge til rette for at våre ansatte kan utføre sine oppgaver med engasjement og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle biblioteket som en viktig arena for litteratur, debatt og kulturopplevelser
 • Bidra til økt forståelse for biblioteket som sentral møteplass og arena for kunnskap
 • Ansvar for å videreutvikle og drifte bibliotektjenesten i samsvar med nasjonale føringer og lokale planer
 • Tilrettelegge for at medarbeidere har rammer, verktøy og miljø, slik at de kan oppnå ønskede resultater innenfor fagfeltet
 • Ansvar for samhandling og samarbeid på tvers, både i egen kommune, regionalt, og mellom sentrale samarbeidspartnere
 • Bidra til at biblioteket har rett organisering og faglig kompetanse, tilpasset arbeidsoppgavene
 • Personal- og økonomiansvar
 • Inngå i vaktordning ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen bibliotek, kultur og ledelse eller annen relevant utdanning
 • Ledererfaring fra publikumsrettet virksomhet
 • Erfaring fra arbeid som krever strategisk tenkning, kommunikasjon, samarbeid og gjennomføringsevne
 • Kunnskap om administrative og politiske prosesser knyttet til offentlig forvaltning
 • Erfaring med samskaping og medvirkningsprosesser er en fordel
 • Forståelse for og erfaring innen økonomi, budsjettarbeid og personalledelse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig på et akademisk nivå

Personlige egenskaper

 • Nytenkende og innovativ i utviklingen av fremtidens bibliotek
 • Tillitsskapende relasjonsbygger med evne til å engasjere og inspirere medarbeidere
 • Trygg og tydelig i kommunikasjon med andre
 • Utviklings- og resultatbevisst

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver. Du blir en del av et tverrfaglig fagmiljø i kulturenheten og i Arendal bibliotek får du engasjerte og dyktige medarbeidere på laget.

Arendal kommune er en kommune i vekst og utvikling, med kultur for innovasjon og samskaping. Kommunen er en spennende arbeidsplass som har et bevisst fokus på arbeidsmiljø og lederoppfølging.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og det gis 5 kompensasjonsdager pr. år.

Lønn og pensjon etter kommunale vilkår.

Om arbeidsgiveren

Vil du bli vår nye kollega?

Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. Vi løser viktige oppgaver for lokalsamfunnet og samfunnet vi lever i. Se filmen om vår arbeidsgiverstrategi.

Arendal kommune blir 300 år i 2023 og har 3200 ansatte. Vi er vertskommune for Norges største demokratifestival Arendalsuka, vi arrangerer Norges eneste innovasjonskonferanse for offentlig sektor og vi jobber aktivt med FNs bærekraftsmål.

Vi ser mangfold som en styrke. Vi vil ha medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Arbeidet skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile Arendals befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Arendal kommune er sertifisert som likestilt arbeidsgiver.

Vi jobber for heltidskultur og ansetter fortrinnsvis i hele stillinger.

I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.

For stillinger som arbeider med barn og for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven må det foreligge tilfredsstillende politiattest.

Se også: Arendal kommune søker leder for kulturkammeret.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469