Arendal kommune søker leder for Kulturkammeret

Brenner du for å skape attraktive kulturtilbud og trygge møteplasser for ungdom? Vil du være med å synliggjøre og videreutvikle en av Arendals mest spennende kulturinstitusjoner? Vi er på utkikk etter en handlekraftig, modig og åpen leder av Kulturkammeret. Stillingen er et vikariat med ett års varighet, med mulighet for forlengelse.

Kulturkammeret åpnet i 2020 og er Arendal kommunes nyeste kulturbygg. Med dette bygget har vi vist at vi setter barn, ungdom og kultur i sentrum – bokstavelig talt!

Kulturkammeret er en av seks avdelinger i kulturenheten. Som avdelingsleder blir du en del av kulturteamet, som ledes av kultursjefen. Kulturkammeret er et produksjons- og øvingshus for et stort mangfold av kulturuttrykk og aktiviteter. Kulturskolen holder også til her med alle sine ansatte, og mesteparten av undervisningen foregår på huset. Samlokalisering mellom kulturskolen og ungdomstilbudene har gitt nye muligheter for samarbeid mellom avdelingene og utvikling av tilbudene. Kulturkammeret driver også faste aktiviteter for ungdom, og mye av dette foregår i ungdomsklubben Smia.

Vi søker en avdelingsleder som er bevisst sin lederrolle som kulturbærer i organisasjonen. Arendal kommune har tydelige forventinger til ledere og driver aktiv lederoppfølging. Ledelse handler ikke om oss selv, men om å legge til rette for at våre ansatte kan utføre sine oppgaver med engasjement og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og synliggjøre Kulturkammeret som en viktig møteplass og kulturarena for barn, ungdom og det frie kulturfeltet
 • Ansvar for drift av bygget og ungdomsarbeidet
 • Koordinere og følge opp igangsatte prosjekter
 • Ansvar for samhandling og samarbeid på tvers, både i egen kommune, regionalt og mellom sentrale samarbeidspartnere
 • Tilrettelegge for at medarbeidere har rammer, verktøy og miljø, slik at de kan oppnå ønskede resultater innenfor fagfeltet
 • Bidra til at Kulturkammeret har rett organisering og faglig kompetanse, tilpasset arbeidsoppgavene
 • Personal- og økonomiansvar
 • Med et bygg som er åpent fra morgen til kveld både i ukedager og helgedager må det forventes ettermiddags- og kveldsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen kultur, ledelse eller annen relevant utdanning
 • Ledererfaring fra publikumsrettet virksomhet og drift av kulturbygg
 • Erfaring fra arbeid som krever strategisk tenkning, kommunikasjon, samarbeid og gjennomføringsevne
 • Kunnskap om administrative og politiske prosesser knyttet til offentlig forvaltning
 • Erfaring med samskaping og medvirkningsprosesser er en fordel
 • Forståelse for og erfaring innen økonomi, budsjettarbeid og personalledelse
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig på et akademisk nivå

Personlige egenskaper

 • Handlekraftighet, mot og åpenhet er viktige egenskaper for en leder av en relativt ny kulturinstitusjon i stadig utvikling
 • Fleksibilitet er nødvendig på en arbeidsplass hvor ingen dager er like og det må forventes stor variasjon i arbeidsoppgaver
 • Trygg og tydelig i kommunikasjon med andre
 • Tillitsskapende relasjonsbygger med evne til å engasjere og inspirere medarbeidere
 • Utviklings- og resultatbevisst

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter med utfordrende, meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver. Du blir en del av et tverrfaglig fagmiljø i kulturenheten. Kulturkammeret er en arbeidsplass med engasjerte og dyktige ansatte, med et inkluderende arbeidsfellesskap preget av humor og høy arbeidsmoral.

Arendal kommune er en kommune i vekst og utvikling, med kultur for innovasjon og samskaping. Kommunen er en spennende arbeidsplass som har et bevisst fokus på arbeidsmiljø og lederoppfølging.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og det gis 5 kompensasjonsdager pr. år.

Startdato: 01.03.2023
Sluttdato: 29.02.2024

Se også: Arendal kommune søker bibliotekssjef.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469