Kulturminnefondet søker kommunikasjonsrådgiver

Kan du skape godt innhold?

Vi har ledig hel stilling som kommunikasjonsrådgiver i engasjement med varighet på to år, med mulighet for fast ansettelse. Stillingsstørrelsen kan tilpasses hvis du har tilretteleggingsbehov. Stillingen inngår i statens traineeprogram og er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Du må ha høyere utdanning fra universitet eller høyskole. Søkere til stillingen bes krysse av i jobbsøkerportalen om at de er i målgruppen.

Mer informasjon om programmet og hvem som kan søke finner du her.

Se også: Kulturminnefondet søker saksbehandler/rådgiver

Arbeidsoppgaver

 • Produsere og bearbeide tekst- og bildeinnhold til nettside og sosiale kanaler
 • Planlegge og gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer og arrangementer
 • Skrive pressemeldinger
 • Arbeid med film/tekst/foto
 • Bidra til videre utvikling av kommunikasjonsarbeidet i Kulturminnefondet
 • Annet kommunikasjonsarbeid

Kvalifikasjonskrav

Utdanning
Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå på minimum bachelor nivå

Erfaring
Du kan være nyutdannet eller ha yrkeserfaring. Det er ønskelig med erfaring fra noen av stillingens arbeidsområder. Gjerne erfaring med Adobepakken og WordPress.

Personlige egenskaper

 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Evne og vilje til god samhandling

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt

Verdier

Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet

Vi tilbyr

 • Høyt kompetente kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Deltakelse i obligatorisk traineeprogram
 • Personlig utvikling, mulighet til å påvirke Kulturminnefondets utvikling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Lokal treningsavtale med muligheter for å trene i arbeidstiden

Stillingen avlønnes som rådgiver (kr. 509.300 – 565.900) avhengig av kvalifikasjoner for stillingen.

Offentlig søkerliste

Vi publiserer ikke offentlig søkerliste med navn på søkere til stilling innenfor traineeprogrammet i staten.

Spørsmål om stillingen

Du er velkommen til å ta kontakt med assisterende direktør Pia Wigtil om du er i målgruppen og synes dette ser ut som en spennende mulighet for deg, på telefon 402 43 228 eller e-post: pia.wigtil@kulturminnefondet.no.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har et eget styre og er lokalisert midt i verdensarven Røros bergstad.

I Kulturminnefondet tilstreber vi å ha medarbeidere med mangfoldig bakgrunn. Mangfold styrker arbeidsmiljøet og gjør oss bedre i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469