Kulturminnefondet søker saksbehandler/rådgiver

Vil du ha faglig utfordring?

Vi har ledig stilling som saksbehandler/rådgiver. Arbeidsoppgaver er saksbehandling av søknader om støtte til bevaring av kulturminner og kulturmiljø. I tillegg veiledning, faglig oppfølging og kontakt med eiere og andre samarbeidspartnere. Den som ansettes vil også etter behov og kompetanse få mulighet til andre oppgaver i virksomheten.

Se også: Kulturminnefondet søker kommunikasjonsrådgiver – traineeprogrammet i staten

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning på minimum bachelornivå eller tilsvarende. Dokumentert relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Generelt krever vi gode IKT kunnskaper og sikker språkføring, både muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med erfaring fra tilskuddsforvaltning og/eller saksbehandling.

For å lykkes i stillingen må du:

 • Like å jobbe selvstendig og være selvgående
 • Være løsningsorientert og serviceinnstilt
 • Ha evne og vilje til god samhandling

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier:

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer fra første arbeidsdag
 • Høyt kompetente kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingen avlønnes som rådgiver (509.300 – 594.500) avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan vi vurdere høyere avlønning.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Kulturminnefondet tilstreber vi å ha medarbeidere med mangfoldig bakgrunn. Mangfold er en styrke for arbeidsmiljøet og gjør oss bedre i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag. Vi vil legge til rette for medarbeidere som har særlige behov. Om du er kvalifisert søker med nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV oppfordrer vi derfor til at du søker. Kravene til å bli positivt særbehandlet kan du lese mer om på her.

Offentlig søkerliste

Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Spørsmål om stillingen

Hvis du har spørsmål til stillingen, er du er velkommen til å ta kontakt med assisterende direktør Pia Wigtil på telefon 402 43 228 eller e-post: pia.wigtil@kulturminnefondet.no.

Om Kulturminnefondet

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har et eget styre og er lokalisert midt i verdensarven Røros bergstad.

I Kulturminnefondet tilstreber vi å ha medarbeidere med mangfoldig bakgrunn. Mangfold styrker arbeidsmiljøet og gjør oss bedre i stand til å utføre vårt samfunnsoppdrag.

Utstillingsverter LIAF
Nordnorsk Kunstnersenter
Praksisstudenter
CODA Oslo International Dance Festival
Dansepedagog
Sør-Varanger kulturskole
Frivillig
Månefestivalen
Stipend
Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske bildende kunstnere
Kulturskulelærar
Tysnes kommune
Direktør
Kunstsilo
Teatersjef
Teater Ibsen
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469