fbpx

Nobels fredssenter søker ny utstillings- og digitaliseringssjef

Nobels fredssenter er i en spennende utviklingsfase. Nå søker de en ny utstillings- og digitaliseringssjef. Søknadsfristen er 4. mai. (Foto: Krister Sørbø/Nobels fredssenter.)

Nobels fredssenter er i en spennende utviklingsfase.

I tillegg til aktuelle utstillinger på senteret, vil digital formidling og utstillinger i samarbeid med eksterne aktører bli enda viktigere fremover.

Nå søker de derfor etter en leder til en nyopprettet stilling som vil få ansvar for vår utvidede visuelle formidling.

Stillingen inngår i ledergruppen, og rapporterer til direktør.

Ansvaret

Som ansvarlig for utstillinger og den digitale formidlingen hos Nobels fredssenter vil du:

· Ha ansvar for senterets utstillinger både fysisk og digitalt, inkludert produksjon av nye utstillinger, modifikasjon og vedlikehold av eksisterende utstillinger og utstillinger utenfor huset i samarbeid med eksterne.

· Utvikle en helhetlig strategi rundt digital formidlig og ha et særlig ansvar for visuell formidling.

· Øke interessen for Nobels fredspris hos et lokalt publikum i samarbeid med resten av huset.

· Lede utstillingsavdelingen på en måte som fremmer våre strategiske mål.

· Påse at arbeidet med alle deler av museets tilbud er nytenkende når det gjelder arbeidsmetoder, fokus ogkreative tilnærminger, og sørge for at vårt tilbud oppleves relevant og viktig for eksisterende og nye besøksgrupper.

· Sammen med kommunikasjons- og formidlingsavdelingene fortsette Fredssenterets arbeid med publikumsinnsikt som grunnlag for å skape treffsikre og store opplevelser for publikum.

· Gjennom kontinuerlig analyse av museets utstillingsarbeid kunne anbefale retning for fremtiden.

· Lede avdelingens ansatte.

Søker deg som

· Har erfaring med å jobbe med utstillinger og/eller kulturformidling

· Har spisskompetanse på hvordan nå ut til publikum og formidle digitalt.

· Er en erfaren, tydelig, åpen og ansvarlig leder.

· Evner å tenke helhetlig om visuell formidling.

· Har erfaring fra arbeid med og anvendelse av metoder for publikumsinnsikt.

· Er kommunikativ og samarbeidsorientert, har et relevant nettverk og bygger sterke relasjoner internt og eksternt.

· Har evne og mot til å ta avgjørelser og tenke strategisk.

· Er en person med klare visjoner, basert på god oversikt over utviklingen i utstillingsverdenen.

· Har stor interesse for utstillingsfaglige og samfunnsaktuelle spørsmål.

· Er kreativ og utviklingsorientert.

Om stillingen

· Stillingen rapporterer til direktør og er medlem av Nobels fredssenters ledergruppe

· 100% fast stilling

· Arbeidssted: Vestbanen – Brynjulf Bulls Plass

· Lønn etter avtale

Ta kontakt

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt direktør Kjersti Fløgstad.

Hun kan nås på kfl@nobelpeacecenter.org eller +47 917 53 862.

Søk her

Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via Jobbnorge.

For spørsmål om elektronisk utfylling kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Om Nobels fredssenter

Nobels fredssenter er Nobels fredspris’ ansikt utad, og et sted for aktuelle utstillinger, arrangementer og debatter.

Den overordnede visjonen for Nobel-organisasjonene er å virke for menneskehetens største nytte, og på Nobels fredssenter tror vi at Nobels fredspris og fredsprisvinnernes ideer har kraft til å endre folks og nasjoners tanker og handlinger. Vi skal inspirere og engasjere til små og store handlinger som gjør verden til et fredeligere og bedre sted for alle.

Senteret har rundt 30 årsverk fordelt på om lag 40 personer og er finansiert gjennom støtte fra Kulturdepartementet, sponsor- og prosjektinntekter, samt egeninntekter. Nobels fredssenter har over 200.000 besøkende årlig, og er et naturlig sentrum når Nobelprisen deles ut hvert år den 10. desember.

QSPA – The Queen Sonja Print Award søker daglig leder
QSPA – The Queen Sonja Print Award / H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend