Fra 1 til 10

Fra 1 til 10 med Trine Skei Grande

(Foto: Ola Elvestuen!)
(Foto: Ola Elvestuen!)
Vi har stilt Venstre-leder Trine Skei Grande til veggs i det eneste intervjuformatet som teller.
Sjanger Dette er en nyhet. Artikkelen skal fortelle om noe som har hendt, og på en tilstrebet saklig og nøytral måte.
Saken er Fra 1 til 10 er det eneste intervjuformatet som teller! Denne gangen med Trine Skei Grande.

DENNE SPALTEN ble til fordi at vi har mistet tellinga på det meste. Hvor mange «Fast & Furious»-filmer finnes der ute, hvor mange sifre er det egentlig i et KID-nummer og hvilke fire ord bruker Venstre-lederen for å beskrive seg selv?

For å finne orden igjen, har vi laget spalten «Fra 1 til 10» — det eneste intervjuformatet som teller! Nå tilbake med en rekke med toppolitikere. Neste ut: Trine Skei Grande.

– Hvis du kunne byttet plass med ÉN annen politiker i verden, hvem ville det vært, og hvorfor?

– Donald Trump. Haster med å få skiftet ham ut.

Annonse

– Hvilke TO bøker skulle du ønske at Bjørnar Moxnes hadde lest?

– Magnhild Folkvords biografi om Venstrekvinnen Betzy Kjelsberg som bidro til å legge grunnlaget for arbeiderrettighetene. Hun var den første kvinnen som tok ordet på den internasjonale arbeidskonferansen i Washington i 1919. Og George Orwell sin «Animal farm» som viser hvorfor sosialismen ikke fungerer i praksis.

– Hvilke TRE låter er dine «all time»-favoritter, og hvorfor?

– Radka Toneff: «Moon is a Harsch Mistress», U2: «Pride» og Dumdum Boys: «Kald Dag i Helvete».

Trine Skei Grandes favorittlåt:

– Hvilke FIRE ord ville du brukt for å beskrive deg selv best?

– Rund, radikal, rastløs og raus.

– Hvilke FEM kulturattraksjoner er Norges beste?

– Skrik, Nidarosdomen, Lofoten, Øyafestivalen og Grusomhetens Teater.

– Kan du gi oss et slagord eller en parole på SEKS ord som forsvarer «velferdsprofittering»?

– Ja til mer mangfold i velferden!

– Norske SJU-kehus er bedre med Venstre, fordi at:

– Med Venstre ender færre på sykehus fordi vi satser mer på folkehelse og forebygging. Vi vil har et mangfold av både små og store sykehus som får mulighet for spesialisering. Vi vil gi mer tillit til sykepleiere og leger — og redusere byråkrati og overstyring. For etter sykehusopphold, vil vi styrke rehabiliteringen. Og sist, men ikke minst, vil vi satse mer på velferdsteknologi.

– Med Venstre i regjering i maksimal periode på ÅTTE år, ville norsk kunst blitt bedre fordi at:

– Kunst- og kulturfeltet ville fått et løft! Et sterkt, fritt og autonomt kulturliv er avgjørende for ytringsfriheten og et levende demokrati. Kunstnerne bidrar til å utvikle det offentlige ordskiftet og samfunnet.

– Vi er opptatt av både mangfold og bredde i kunst- og kulturlivet. Vi vil sikre gode og forutsigbare rammevilkår til kunst- og kulturinstitusjonene og legge til rette for flere møteplasser ved å stille lokaler til disposisjon for kulturvirksomhet og frivillige aktører på kulturfelt. Uten de mange små og mellomstore aktørene ville ikke kunst- og kulturlivet evnet å fornye seg og stadig være levende.

– På sikt vil kunstnerne få langsiktige stipendordninger, kunst- og kulturgründere ville fått bedre sosiale ordninger som rett til sykepenger og støtte i forbindelse med foreldrepermisjon, regelverket ville vært enklere og vi ville stilt færre krav til rapportering. Vi ville også styrket kulturprodusenter og aktører som etablerer virksomheter og bidrar til å løfte kunst og kultur nasjonalt og internasjonalt.

– Hvem var du i NIENDE klasse?

– En litt frustrert tenåring som var veldig klar for å begynne på videregående.

– Hvem er du om TI år?

– En koselig dame håper jeg.

Les også: Fra 1 til 10 med Bjørnar Moxnes (R)

Les også: Fra 1 til 10 med Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

Les også: Fra 1 til 10 med Bent Høie (H)

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar