Trotter Christie
Falsk eller ekte?

Ekspertene uenige om funn av «nytt Leonardo da Vinci-verk»

Kunstekspert Ernesto Solari mener han har funnet et maleri som Leonardo da Vinci skal ha malt som 18-åring. I så fall er dette det eldste Da Vinci-verket som er funnet.

Det er ikke mer enn et år siden kunstverden oppdaget en «ny» Da Vinci. I 2017 sa da kunsteksperter verden over seg enige om at et maleri kjøpt på auksjon i 2005  for knappe 10 000 amerikanske dollar, var malt av selveste Leonardo da Vinci.

Da maleriet ble solgt igjen på Christie’s i New York i november gikk det for slående 450 millioner dollar – og ble dermed det dyreste kunstverket i verden.

Nå mener Ernesto Solari at han har oppdaget et nytt da Vinci-verk: En liten maiolica (en slags flis) som viser erkeengelen Gabriel.

Det angivelige da Vinci-verket ble presentert i Roma forrige uke. (Foto: Press Office Handout/EPA).

Da Vincis første verk

Solari presenterte sine forskningsresultater med håndskriftsekspert Ivana Rosa Bonfantion i Roma forrige uke. De baserer sin påstand på en liten signatur, som leser «Da Vinci Leonardo».

Maiolicaen er også datert, til 1471, hvilket vil si at da Vinci var 18 år når han eventuelt malte verket.

Dersom det stemmer å være et Leonardo Da Vinci-verk, skal dette være det eldste vi kjenner i dag.

– Leonardo var bare 18 når han malte dette. Det er den siste puslespillbrikken, fordi vi vet så lite om hans ungdomsår. Dette forteller oss at han allerede da var en fullendt kunstner, sa Solari da han presenterte sine resultater.

I tillegg til signatur og dato, finner man tallkombinasjonen 5272. I følge Solari står 52 for året 1452, da Da Vinci ble født, mens 72 refererer til bokstav 7 og 2 i alfabetet – G og B – som viser til Gabriel.

– Dette er mer enn en signatur. Det er et av hans typiske gåter, som han elsket gjennom hele livet, fortsetter Solari.

Martin Kemp er en av verdens fremste Da Vinci-eksperter. (Foto: Wikipedia).

Protest fra anerkjent Da Vinci-ekspert

Ikke alle fryder seg over Solaris angivelige oppdagelse. Da Vinci-ekspert og Oxfordprofessor Martin Kemp har uttalt til The Guardian at: «Sannsynligheten for at dette er malt av Leonardo er mindre enn null».

Han mener det fremste beviset på at maiolicaen ikke er malt av Da Vinci er nettopp signaturen:

– En tommelfingerregel er at verk signert Leonardo, ikke er malt av ham.

Kemps skepsis er kanskje ikke så overraskende i lys av at det blir «oppdaget» en ny Da Vinci omtrent en gang i året.

– Ikke noe holdepunkt

De norske kunsthistorikerne Marit Ingeborg Lange og Magne Malmanger stiller seg bak Kemps utsagn:

– Vi er enige med Martin Kemp i hans nedvurdering av keramikkflisen som et ungdomsverk av Leonardo. Dette lille verket avviker teknisk og stilistisk sett fra det vi kjenner av bilder og Leonardo, skriver de i en mail til Subjekt.

Denne tegningen fra 1512 er ansett som et av da Vincis selvportretter. (Foto: Wikipedia).

Mulig selvportrett

Solari står imidlertid fast på sitt. Han mener Maiolicaen kan leses som et selvportrett, og påpeker at det er likheter mellom den malte ærkengelen og da Vinci selv.

Dette vil bety at Maiolicen muligens ikke bare er da Vincis eldste verk, men også hans eldste selvportrett.

Sammenligningen er basert på andre selvportrett av den kanoniserte renessansekunstneren. Disse viser imidlertid kunstneren som en gammel mann.