NPU
Erklæring om partnerskap

Subjekt blir mediepartner for NPU-konferansen 2018

Subjekts utgiver, Perfektum Partisipp AS, blir medieleverandør for Norsk publikumsutvikling. Dermed blir Subjekt NPU-konferansens mediepartner, og Subjekt-redaktør Danby Choi blir NPUs nye informasjonsmedarbeider.

Subjekt og NPU har mange ting til felles. Blant annet et brennende engasjement for kultur, demokrati og digitalisering – som er årets tema ved NPU-konferansen 2018.

Etter et engasjement som konferansier ved fjorårets konferanse, har Subjekt-redaktør Danby Choi blitt NPUs nye eksterne informasjonsmedarbeider. Samtidig blir Subjekt NPU-konferansens mediepartner, og Subjekts utgiver, Perfektum Partisipp AS, blir NPU-konferansens medieleverandør.

Subjekts redaktør, Danby Choi, har selv vært med på å utvikle temaet for årets NPU-konferanse. I tillegg vil han og Subjekt ha ansvaret for å formidle deler konferansen og konferansens tematikk til det allmenne og interesserte publikummet utenfor NPUs medlemsnettverk, i et annonsert samarbeid med NPU.

Målet med samarbeidet er å øke bevisstheten rundt årets tema ved konferansen, blant annet med en sponset artikkelserie om publikusutvikling på Subjekt.no.

Utover den sponsede artikkelserien på Subjekt.no og Subjekt-redaktørens involvering i NPUs formidlingsarbeid, vil mediepartnerskapet innebære at Perfektum Partisipp AS blir NPU-konferansens medieleverandør og co-produsent.

Fra NPU-konferansen 2017 på Dansens hus i Oslo. (Foto: Birgit Solhaug.)

Om Norsk publikumsutvikling

Norsk publikumsutvikling er et medlemsfinansiert nettverk for deling av kunnskap og best praksis i kunst- og kultursektoren. I 2018 er det 130 betalende medlemmer i nettverket. De kommer fra hele landet og alle kultursjangre. Medlemmene eier NPU og har i årsmøtet valgt et styre, som har ansatt en daglig leder.

Ingrid Elisabeth Handeland er daglig leder og har ansvar for kunnskapsproduksjon og kunnskapsformidling tilpasset medlemmens behov.

Målsettingen med virksomheten er å fremskaffe kunnskap om ulike publikumsgrupper som er nyttig for medlemmene i deres publikumsutvikling. På denne måten bidrar NPU til økt og mer mangfoldig oppslutning om kunst og kultur i Norge. I praksis driver NPU med innsamling, produksjon og formidling av relevant forskning og verktøy til bruk i det daglige arbeidet med publikumsutvikling.

Norsk publikumsutvikling kartlegger årlig hvordan medlemmene arbeider med publikumsutvikling i praksis, og deler ut NPU-prisen til de aller mest nyskapende og vellykkete utviklingsprosjektene. NPU leder utviklingsprosjekter for medlemmer og arrangere konferanser og samlinger for ulike lokale nettverk i nettverket.

NPU-konferansen er den største årlige begivenheten i nettverket. Den ambulerer fra by til by og finner sted på høsten. Den startet i Bergen, og har besøkt Kristiansand (2015), Stavanger (2016), og Oslo (2017).

I 2018 arrangeres NPU-konferansen i Hamar kulturhus. Les mer om Norsk Publikumsutvikling på NPUs nettsider HER.