Niklas Lello
Kulturbudsjettet ble lagt frem i dag

Kulturministeren frir til kunstnerne, men det vekker ikke begeistring

– Prioriterer døde kunstnere, sier styreleder i Unge Kunstneres Samfund, Ruben Steinum.

Klokken 13.00 i dag presenterte kulturminister Trine Skei Grande regjeringens forslag til Kulturbudsjett for en fullsatt sal på Dramatikkens Hus.

– Regjeringen viderefører gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere, og øker støtten til langvarige kunstnerstipend med 5,3 milliarder kroner, skriver kulturministeren og Venstre-lederen til Subjekt.

Hun mener nok millioner.

En av Skei Grandes fanesaker er at budsjettposten for langtidsstipender for kunstnere økes, slik at disse kommer på nivå med de kortere arbeidsstipendene. Fra neste år sikres stipendmottakerne en årsinntekt på 268 222,- kroner i året.

Hun er særlig fornøyd med den generelle økningen i kulturbudsjettet.

– Kulturfeltet styrkes i dette budsjettet med 640 millioner kroner, så dette feltet har kommet svært godt ut, og svært mange gode formål er ivaretatt.

Man skulle tro at denne økningen resulterte i et jubelutbrudd hos kunstnerorganisasjonene, men den gang ei.

Hilde Tørdal er styreleder i Norske Billedkunstnere. (Foto: NBK.)

– Kunstnerne viktigst

Fagorganisasjonen Norske billedkunstnere ser på stipendøkningen som et lyspunkt, men mener at det mangler satsninger som styrker kunstnerøkonomien for visuelle kunstnere:

– Kulturbudsjettet for neste år viser først og fremst denne tendensen: Regjeringen prioriterer nærmest utelukkende alle ledd i verdikjeden av kunst- og kulturproduksjon, bortsett det første og viktigste – nemlig kunstnerne, skriver styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), Hilde Tørdal, i en pressemelding.

Tørdal mener at prøveordningen med utstillingshonorar for kunstnere burde bli permanent og omfatte samtlige visningssteder som mottar offentlige midler:

– Det krever en opptrapping til 20 millioner kroner for 2019, og ikke seks.

Hun mener at kunstnere burde få betalt for jobben de gjør, slik som alle andre i på det norske jobbmarkedet:

– De fleste som ser en kunstutstilling, kommer for opplevelsen – ikke for å kjøpe kunst. Så vi snakker her primært formidlingsarenaer, og ikke salgsarenaer. Dermed får publikum en visuell opplevelse, de ansatte på visningsstedet får lønn for formidlingsarbeidet, mens kunstneren bærer kostnaden med produksjon og arbeid med ustillingen, uten å å få betalt.

Styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS), Ruben Steinum, er ikke imponert over det nye kulturbudsjettet. (Foto: Niklas Lello.)

– Prioriterer døde kunstnere

Styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS), Ruben Steinum, er enig med Tørdal og legger til at:

– Kunstnerne blir satt på benken og må vente på nye utredninger – til tross for at vi vet at kunstnernes inntekter er urovekkende lave. Budsjettet i sin helhet økes, men det frie feltet og de skapende kunstnerne får minimalt av denne økningen. Det er skuffende.

Han mener regjeringen prioriterer døde kunstnere over de nålevende:

– Nok en gang legges pengene på fortidens kunstnere, mens de levende blir bedt om å vente på eventuelle endringsforslag i kulturmeldingen og kunstnermeldingen som omsider skal komme til høsten og over nyttår.

Videre peker UKS på at det kun er ti prosent av levende kunstnere som mottar stipender overhodet. Skei Grandes gavepakke gavner med andre ord kun et fåtall av norske kunstnere, mener de.

– Kunstnerøkonomien må være hovedfokus. Dette handler ikke bare om enkeltkunstnerens inntekter, det handler om tilgangen til kunstneryrket – hvem som gis mulighet til å satse på kunsten. Om dette bestemmes av økonomisk bakgrunn, har vi et alvorlig demokratisk problem.

Kristin Danielsen er direktør for Kulturrådet. (Foto: Ilya Hendel).

Får støtte fra Kulturrådet

Et av de sentrale temaene i Skei Grandes fremlegg av budsjettforslaget var at kulturlivet skal bidra til fellesskap og være mangfoldig. Hun understreket også at regjeringen ønsker å styrke kunstnerdrevne initiativ.

Men UKS-lederen mener at regjeringens kulturpolitikk snarere tvert i mot forhindrer mangfold:

– Det er et paradoks at det skal satses på mangfold, integrering og kampen mot fattigdom blant publikum, når det er slik at den dårlige kunstnerøkonomien gjør det vanskelig for landets innbyggere å kunne utøve som kunstner uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

Alle er imidlertid ikke misfornøyde med Skei Grandes budsjettforslag. Direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen, mener kulturministeren leverer et solid og gjennomarbeidet kulturbudsjett:

– Skei Grande har gjort et godt politisk arbeid når hun foreslår en økning på 640 millioner kroner til kultur, det er et signal om at regjeringen tar kulturfeltet på alvor. Skei Grande har funnet rom for store investeringer, samtidig som det er fokus på innhold og formidling. Budsjettet speiler videre hennes engasjement for regionene, for frivilligheten og for museene. Det er særlig positivt at kulturarvfeltet løftes, sier Danielsen.