Ingrid Tellefsen Relling (26) er Subjekts nye kunstredaktør. (Foto: Danby Choi.)
Subjekts nye kunstredaktør:

– Mengden kunstkritikk har sunket kraftig de siste årene. Motiverende!

Ingrid Tellefsen Relling (25) tiltrer som Subjekts nye kunstredaktør. Hun ønsker å satse sterkere på særlig kunstkritikk.
Saken er Subjekts nye kunstredaktør er på plass.

I oktober utlyste vi en stilling som kunstredaktør, etter at Una Mathiesen Gjerde gikk over i ny stilling på Fotogalleriet. Vi mottok mange gode søknader, og etter flere jobbintervjuer ansettes Ingrid Tellefsen Relling (25).

– Hvem er du?

– Jeg er født og oppvokst i Trondheim, et sted jeg er såpass glad i at jeg valgte å bli der mesteparten av studietiden min. Jeg har vært aktiv i studentmiljøet med blant annet studentteater. I denne perioden fikk jeg også muligheten til å jobbe for ulike aktører innen Trondheims kulturscene, og utviklet en særlig interesse for formidling.

Tellefsen Relling har en bachelorgrad i kunsthistorie fra NTNU. Høsten 2017 flyttet hun til Oslo for å begynne på masterlinja Kunst i samfunnet ved OsloMet.

Ingrid Tellefsen Relling er Subjekts nye kunstredaktør. (Foto: Subjekt.)

Siden fikk hun jobb som formidler ved Henie Onstad Kunstsenter, hvor hun fortsatt jobber, ved siden av kunstredaktørstillingen i Subjekt. Men Ingrid Tellefsen Relling er intet nytt fjes for Subjekt; hun har skrevet og publisert hos oss siden april i fjor, i hovedsak kunstkritikk.

– Dette har vært en øyeåpner for meg. Det er lett å bli fanget i bøkene og miste litt bakkekontakt etter flere år i akademia. Det er viktig med teori og historie i bakgrunn, men den journalistiske tilnærmingen føles litt mer «hands-on», og det er deilig å få tatt i bruk kunnskapen!

– Hva er god kunstformidling?

– Jeg mener god kunstformidling er å bruke et språk som er inkluderende, ikke ekskluderende, og som tilfører noe til folks opplevelse av kunst. Det er viktig for meg å formidle kunst på en slik måte som folk forstår, fordi jeg stadig opplever at samtidskunst er et felt mange synes er vanskelig å tilnærme seg. Målet må derfor være å bryte ned noen av de eksisterende barrierene mellom kunst og publikum, slik at flere kan delta i den offentlige diskusjonen og debatten rundt kunsten, og generelt øke folks interesse for kunst i befolkningen.

Deler av Subjekt-redaksjonen. Subjekts nye kunstredaktør, Ingrid Tellefsen Relling (nummer tre fra høyre på nederste rekke, i blå jeans) er ikke et nytt fjes for Subjekt eller Subjekts lesere, men ny som kunstredaktør. (Foto: Jan Khür.)

– Hvorfor det?

– Fordi jeg unner flere gode kunstopplevelser. Nå som Dagens Næringsliv legger ned mesteparten av kulturanmelderiet sitt, og mengden kunstkritikk generelt har sunket kraftig de siste årene, kjenner jeg på en ekstra sterk motivasjon for jobben som kunstredaktør i Subjekt. Kulturjournalistikkens kritiske og uavhengige blikk på kulturfeltet er ekstremt viktig for at flere nordmenn skal få en bedret forståelse av kulturen vi skaper og konsumerer i dette landet.

– Hva ønsker du å tilføye Subjekt?

– Først og fremst ønsker jeg å videreutvikle den kunstdekningen som Subjekt allerede har hatt, med de tidligere kunstredaktørene Live Drønen og Una Mathiesen Gjerde. Samtidig vokser Subjekt, og får stadig flere lesere. Jobben min blir å bidra til denne utviklingen fortsetter, også når det kommer til å dekke kunst i Norge på langs. Ikke nødvendigvis for å gagne kulturprodusentene, men i bunn og grunn så tror jeg at den frie kritikken vil gjøre det. Først og fremst ønsker jeg å engasjere både nytt og eksisterende publikum i ordskiftet rundt den norske kunsten og kulturen.

Ingrid Tellefsen Relling hadde første arbeidsdag i går, 7. januar 2018, på Subjekts to-års-dag på nett.