Niklas Lello
Ruben Steinum rykker opp

Han skal tale 3.000 kunstneres sak

Ruben Steinum (34) innstilles som ny styreleder i Norske Billedkunstnere. Hilde Tørdal går av etter seks år i vervet.

Med over 3.000 medlemmer fordelt på sine 20 grunnorganisasjoner, er paraplyorganisasjonen for norske billedkunstnere, Norske billedkunstnere (NBK), den største i Norge. Etter NBKs 15. landsmøte, som ble avholdt torsdag og fredag denne uken, er 34 år gamle Ruben Steinum fra Nesodden innstilt som ny styreleder i organisasjonen.

Den nyvalgte styrelederen mener kjernen i kunstpolitikken alltid skal ta utgangspunkt i det han kaller grunnlaget for all kunstnerisk produksjon og aktivitet. Han viser til kunstnerne og kunsten de produserer. Steinum forventer dessuten en høyere anerkjennelse av kunsten som demokratisk byggestein.

– Det er rimelig å forvente at et demokratisk land anerkjenner kunsten som en av samfunnets sentrale byggesteiner, og dermed anerkjenner kunstnernes bidrag, sier Steinum.

Steinum har gjort seg bemerket som en tydelig stemme som taler kunstnernes sak. Han er ikke ukjent for stillingen, og kommer fra vervet som styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS), men har også to perioder som styremedlem i NBK bak seg.

Ruben Steinum vant Subjektprisen i kategorien «årets stemme». Fra scenen takket han alle kunstnerne, og de som han deler stemmen med: – Stemmen min er ikke bare min. (Foto: Helge Brekke.)

Årets stemme

I desember vant Ruben Steinum Subjektprisen i kategorien Årets stemme. I Subjekts redaksjonelle jurys begrunnelse for nominasjonen, heter det blant annet at «Ved å heve stemmen og stille tydelige krav, har Steinum ikke bare økt unge kunstneres synlighet i den brede kulturdebatten, han har også bidratt til å vekke oppmerksomhet rundt hvordan den økonomiske fordelingen på politisk hold tjener institusjonene, mer enn kunstlivet.»

– Min stemme er ikke bare min, uttalte Steinum fra scenen den gang.

Nominasjonsbegrunnelsen fortsatte slik:

Å si at «Regjeringen prioriterer døde kunstnere» er politikerspråk på retorisk toppnivå. Bak sitatet finner du kunstner og aktivist Ruben Steinum, 34-åringen som fremmer de unge kunstneres sak kompromissløst, når han mener vi skal støtte de levende unge kunstnere i større grad enn kanskje de museale. De døde.

Som styreleder for UKS har Steinum vært en synlig debattant i og utenfor den norske kunstscenen de siste årene. Med klare og briljante poeng har han løftet oppmerksomheten rundt mangelen på atelier for unge kunstnere, kunstnerøkonomi og viktigheten av å støtte opp under den unge kunstscenen på lengre sikt. Slik har Steinum også fått gjennomslag for sine kampsaker. 

En smigret Ruben Steinum tok imot Subjektprisen 2018 i kategorien «årets stemme» på Blå i desember. (Foto: Helge Brekke.)

Populær

Og atter en gang vinner han på demokratisk vis. Steinum er en populær debattant og aktivist, med samlende retorikk og personlig fravær for kunstens sak.

– Det kan ikke være kunstnerne som subsidierer det offentlige og private kunsttilbudet i Norge med sitt underbetalte og i mange tilfeller gratis arbeid, sa Ruben Steinum til landsmøtet.

NBK er fagorganisasjonen for profesjonelle billedkunstnere i Norge og har som formål å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. Som arrangør av den årlige Høstutstillingen, har organisasjonen historiske røtter tilbake til 1882, da Høstutstillingen åpnet dørene for første gang. I tillegg, er NBK utgiver av fagbladet Billedkunst og innstiller til statlige og andre stipend- og støtteordninger for billedkunstnere.

– Vi må stille makt bak kravene. Kunstnere har krav på vederlag og skal honoreres. For å nå dette målet må vi fokusere på likheten mellom kunstnerne på tvers av kunstneriske utrykk og sosiokulturelle variabler, og vi bør vurdere å organisere oss bredere og mer solid, sier Steinum.

Han har også gjort seg opp flere tanker om hvordan organisasjonen skal styrke sin påvirkningskraft.

– NBK er summen av vårt felles engasjement og vår felles solidaritet. NBK er vår samlede stemme, og som kunstnerne selv skal NBK være selvstendig og toneangivende. NBK skal utstråle stolthet over kunstnernes egenart og kunstens rettmessige plass i hele landet. Det å inneha verv i kunstnernes organisasjoner skal være ettertraktet og bidra til å bygge kompetanse, erfaring, evne og vilje til å fortsette å bidra for kunstnerne. For å oppnå det må vilkårene for å påta seg verv må styrkes, sier han.