Ny styreleder og nestleder i UKS

Dette er de nye talspersonene for unge og yrkesaktive kunstnere

Ina Hagen blir ny styreleder i Unge kunstneres samfund (UKS). Sammen med ny nestleder, Ida Madsen Følling, skal hun styrke kunstneres rettigheter og arbeidsvilkår.
Ida Madsen Følling (til venstre) og Ina Hagen (til høyre) skal sammen dele oppgavene i styreledervervet i Unge Kunstneres Samfund. (Foto: Jan Khür.)
Saken er Fagorganisasjonen Unge Kunstneres Samfund (UKS) har fått ny styreleder og nestleder.

Etter Norske Billedkunstnere (NBK) sitt landsmøte for 2019, ble det klart at Ruben Steinum blir deres nye styreleder. Den populære kunstneraktivisten forlot samtidig datterorganisasjonen Unge Kunstneres Samfund (UKS) med store sko å fylle.

Nå er det kjent at Ina Hagen (29) trer inn som styreleder i fagorganisasjon UKS. Fram til årsmøtet i 2020 skal hun dele oppgavene i styreledervervet sammen med den nye nestlederen, Ida Madsen Følling.

– Jeg er ydmyk overfor et så unikt prosjekt, og stolt over at UKS leder an i arbeidet som svarer på helt prekære behov hos oss kunstere, sier Hagen.

Hun er ikke uten erfaring. Hagen har sittet som nestleder i UKS’ styre, og vært med i den samme fagorganisasjonens arbeidsutvalg siden 2017. I UKS’ pressemelding heter der også at Hagen var fungerende styreleder i perioden november 2017 til februar 2018.

– Det har vært et privilegium og en glede å lære UKS å kjenne under Steinums ledelse, sier Hagen i en pressemelding fra UKS.

Men nå tar hun selv over ansvaret.

– Jeg ser virkelig fram til å videreføre det solide arbeidet som er lagt ned i organisasjonen og fagpolitikken gjennom flere styregenerasjoner, og nå i tett samarbeid med nestleder Ida Madsen Følling, vårt kompetente styre og stab.

Prioriterer de yrkesaktive kunstnerne

Den nye styrelederen er selv praktiserende kunstner, og for henne er det viktig å formidle at dette er et yrkesvalg man skal kunne ta og være i uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn.

– Det betyr først og fremst at de svært usikre og ustabile arbeids- og levevilkårene til kunstnere må bedres, men også at et mangfold av stemmer må prioriteres og gis synlighet, sier Hagen til Subjekt.

Hun trekker frem særlig én enkeltsak UKS skal jobbe med framover. Kunstnerboligen, et prosjekt som særlig nestleder Madsen Følling skal jobbe tett med, er en UKS-initiert plan om hvordan en kunstnerbolig kan se ut, som har blitt godt mottatt hos blant annet Nasjonalmuseet-direktør Karin Hindsbo.

– UKS har en lang tradisjon med å arbeide for politisk prioritering av de unge og yrkesaktive kunstnerne i hele landet. Nesten hundre år etter organisasjonens grunnleggelse er det fortsatt den viktigste oppgaven vår, sier Hagen.

Skal gjøre UKS mer tilgjengelig

Unge Kunstneres Samfund (UKS) er kanskje best kjent som fagorganisasjonen. Men det er også et visningsrom i Oslo, som viser flere utstillinger i året. Hagen mener det er en kvalitet at UKS kombinerer å være både en medlemsorganisasjon og et visningssted for samtidskunst i forandring.

– For å ivareta den yngre generasjonen kunstnere til enhver tid, bør ikke UKS stivne i en form for lenge, sier hun.

Den nye styrelederen påpeker likevel viktigheten i å bygge videre på arbeidet som er blitt gjort av tidligere styrer. Fordi politiske prosesser ofte er langsomme, og fordi kunstnernes utfordringer gjerne forblir de samme.

– Vi må ha tilgang på et sted å bo og arbeide, og en inntekt å leve av. UKS’ lange historie som en fagpolitisk aktiv medlemsorganisasjon, og flere styregenerasjoner med gjennomslag, er en styrke som jeg mener må ivaretas.

– Hva kan UKS bli bedre på?

– Det er generelt sett vanskeligere fra innsiden å se hvor åpent og inkluderende noe oppleves, så vi vil alltid høre fra medlemmene og besøkende om hva de savner eller ønsker seg. UKS er og forblir unge kunstneres samfund.

Hun ønsker også å gjøre UKS mer tilgjengelig for medlemmene.

– Det er verdt å nevne at medlemskontingentene går uavkortet til det fagpolitiske arbeidet vi gjør, og at vi har et stadig økende medlemstall som i dag ligger på i underkant av 700 medlemmer. Derfor er det også viktig for oss at medlemmene våre føler seg ivaretatt, noe vi jobber for med utstillingsprogram, meldemsbrev, årsmøte og annet, sier hun.

Les også: Han skal tale 3.000 kunstneres sak.