Jan Khür Fotograf

Jan Khür (f. 1989) er en frilansfotograf som bor i Oslo. Han er født i Bohemia i Tsjekkia, hvor han tok sin bachelor i fotografi ved Tomas Bata-universitetet. Han utvekslet til Høgskulen i Volda, og begynte videre på sin master her, men fullførte den ikke, for heller å surfe i Indonesia. Hvis du vil ha tak i ham, er han som oftest å finne i de innerste hjørnene i en technoklubb.

Har du tips til meg?

Jeg er opptatt av å fortelle din historie.

Jan Khürs bidrag (7)