Bombino på Roskilde. Siden 2013 har flere musikere fra Mali møtt angrep fra ekstreme jihadister, men mange nekter å bli taus. (Foto: Kim M. Leland.)
Donerer overskudd til Freemuse

Roskilde skal styrke den kunstneriske ytringsfriheten

Antallet angrep på kunstneriske ytringer øker. Også i Norge. Nordens største festival, som deler sitt fulle overskudd med humanitære organisasjoner, velger derfor den internasjonale organisasjonen for kunstnerisk ytringsfrihet de tre neste årene.
Saken er Roskilde inngår treårig samarbeid med den globale kunstnerisk ytringsfrihetsorganisasjonen Freemuse.

Nylig ble det kjent at Nordens største musikkfestival, Roskilde, inngår et treårig samarbeid med Freemuse – en global organisasjon som arbeider for å styrke kunstnerisk ytringsfrihet. Støtten går ut på å sette den kunstneriske ytringsfriheten på dagsorden, og dessuten en donasjon av 1,9 millioner kroner, fra festivalens overskudd, som skal gå til ytringsfrihetsorganisasjonens arbeid med å sikre menneskers rett til å uttrykke seg kunstnerisk og kreativt.

Trangere kår for kunstnere

Tidligere i vår la Freemuse fram sin årlige rapport, «The State of Artistic Freedom», under et seminar i regi av Fritt Ord i Oslo. Her kunne organisasjonens direktør, Srirak Plipat, fortelle at antallet angrep på den kunsteriske ytringsfriheten har økt fra 553 tilfeller i 2017 til 673 i fjor, og at 157 kunstnere i 29 land ble fengslet eller satt i varetekt i 2018.

Freemuse advarte om en økning av sensur og straffeforfølgelse av kunstnere også i demokratiske land, og talte for at angrep på ytringsfriheten ikke bare er et problem i autoritære regimer.

Dette gjelder også i Norge. Siktelsen mot Black Box’ teaterstykke «Ways of Seeing» tidligere i år vil komme til å føre Norge på «verstinglista» i 2019, skriver Klassekampen om rapporten.

Les også: Trange rammer for kunst i Nord-Norge

Skal utgjøre en forskjell

Samarbeidet mellom Roskilde og Freemuse er en respons på det de sammen mener er en uheldig utvikling.

– Kunstnerisk uttrykk er noe mange av oss tar for gitt, men sensur er noe mange mennesker over hele verden må leve med hver dag. Freemuse sitt arbeid er utrolig viktig, og vi tror at vi sammen kan forandre ting med dette partnerskapet, sier Roskildes programsjef, Anders Wahrén.

Under årets festival, med 130.000 besøkende, lanserte Freemuse ambassadørprogrammet «Artistic Freedom Defenders Network» (AFDN), med selvuttalt formål om å skape et felleskap av kunstnere, aktivister, frivillige organisasjoner, fagfolk og studenter til arbeid for kunstnerisk frihet. Gjennom idéutveksling og samtale skal programmet bidra til å gjøre det tryggere å uttrykke seg.

– Freemuse er stolte av å samarbeide med Roskilde-festivalen. Festivalen har en sterk arv og et rykte for å støtte menneskerettigheter og all kunst, og vi gleder oss til å dele dette oppdraget med deltagere, kunstnere og allierte, sier Srirak Plipat.

Roskilde er en stiftelse der hele overskuddet utelukkende går til humanitært arbeid. Festivalens årlige tematikk, som speiles i konserter, kunst og samtaler under festivaluka, er med på å utgjøre hvilke organisasjoner som deler overskuddet etter endt festival. I perioden 2016-2018 rettet Roskilde fokuset mot likhet og likeverd, og i år er temaet solidaritet.

Les også: Khaira Arby var et levende bevis på musikkens udødelighet