Kulturrådets nye tenketank

Lite gjennomtenkt

Kulturrådets nye tenketank for kulturøkonomiske spørsmål vekker debatt for ikke å inkludere kunstnerne. Kunstnernettverket og styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, mener tenketanken mangler legitimitet. (Foto: Anna Løvberg.)
Kulturrådets nye tenketank for kulturøkonomiske spørsmål vekker debatt for ikke å inkludere kunstnerne. Kunstnernettverket og styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, mener tenketanken mangler legitimitet. (Foto: Anna Løvberg.)
Kulturrådets forsøk på «å rette opp i noen misforståelser» understreker tenketankens manglende kunstnerrepresentasjon, skriver kunstnerpolitisk utvalg i Kunstnernettverket.
Sjanger Dette er et debattinnlegg. Meninger og analyser er av skribentens egne.
Saken er Kulturrådets nye tenketank vekker debatt.

I 2018 igangsatte Kulturrådet det treårige utviklingsprosjektet «Kulturøkonomi». Målet er ifølge direktøren, Kristin Danielsen, «å nå frem til et større publikum og sikre at både bransjeaktører, institusjoner og kunstnerne kan øke egeninntjeningen og lønnsomheten i kulturnæringene.»

Som et ledd i utviklingsprosjektet, lanserte de sin nye kulturøkonomiske tenketank. Prosjektet møtte raskt kritikk fra kunstnerne, men møtte med eget tilsvar i Subjekt, med tittelen «Misforstått om Kulturrådets nye tenketank».

Her ble det presisert at tenketanken «er et utvalg som skal peke på muligheter og utfordringer i norske kunst- og kulturinstitusjoner spesielt.»

Dette skiller seg fra den første setningen i pressemeldingen sendt ut i desember, hvor det sto at «Kulturrådet har samlet en rekke ressurspersoner i en tenketank som skal bidra til å belyse hele økosystemet i kulturøkonomien i årene som kommer, og se institusjonsfeltet, kunstnerøkonomien og kulturell og kreativ næring i sammenheng.»

Annonse

Der avsender tror at presiseringen i tilsvaret bidrar til en forståelse for denne tenketanken, så bidrar den heller til å bekrefte mistilliten.

Styreleder i Norske billedkunstnere, Ruben Steinum, kritiserte Kulturrådets nye tenketank for å mangle kunstnere og dermed legitimitet. Siden har Kulturrådet besvart kritikken, men Kunstnernettverket mener tilsvaret skaper enda større mistillit til Kulturrådets nye tenketank. (Foto: Kunstnernettverket.)

Gir neppe gode råd uten kunstnerne

I Kulturrådets tenketank inviteres arbeidsgiverorganisasjonene og institusjonene inn, mens organisasjonene til de som skaper kunsten, kunstnerne, holdes utenfor. Hvordan er det mulig å komme med gode råd om hvordan kunst- og kulturinstitusjoner skal utvikles i framtida, uten at de som faktisk skaper innholdet og fremfører kunsten hentes inn i samtalen? Eller dersom tenketanken, slik Danielsen sier, skal komme med innspill til hvordan kunstnerne skal øke egeninntjeningen, hvordan er det mulig å ikke ta med en eneste kunstnerorganisasjon i rådslagingen?

La oss dra en sammenligning: Ville fagorganiserte, la oss si sykepleiere, hatt tillit til at kun direktører og mellomledere satte seg ned for å diskutere om hvordan sykepleiernes vilkår og sykehusdrift skulle se ut i fremtiden?

Fremstår interessevridd

Sammensetningen av tenketanken bryter trepartssamarbeidsmodellen som vi har i resten av samfunnet, og utvalget fremstår som interessevridd.

En tenketank skal koble kunnskap og politikk, og fremme ideer. Det er noe kunstnerne kan og noe kunstnerorganisasjonene har lang erfaring med å gjøre.

Vi forventer å bli inkludert. Hvis ikke fremstår tenketanken uten legitimitet. For når de lange tankene skal tenkes og god kunstpolitikk utvikles, må kunstnernes organisasjoner inkluderes.

Signert Kunstnerpolitisk utvalg i Kunstnernettverket ved Heidi Marie Kriznik, Ruben Steinum, Kristine Karåla Øren, Anne Kokkin, Hanne Øverland og Jørgen Karlstrøm.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar