Kode får krisehjelp. (Foto: Dag Fosse.)
Sto i fare for konkurs

Kode får krisehjelp på 12 mill. for tapte billettinntekter: – Problemet er ikke løst

Styreleder i Kode og Bergens ordfører, Marte Mjøs Persen (Ap), takker for Rajas krisemillioner, men mener fortsatt at Kode får for lite penger av staten gjennom resten av året.
Saken er Regjeringen koronakompenserer konkurstruet museum.

– Dette er gode nyheter for Kode og for første gang opplever vi en kulturminister som tar den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i på alvor og prøver å gjøre noe med den, sier direktør for Kode, Petter Snare.

Kode varslet forrige uke at museet sto i umiddelbar fare for å gå konkurs, med en omsetningssvikt i 2020 på over 30 millioner kroner for tapte billettinntekter som følge av korona.

I dag ble det kjent at kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighet- og idrettsfeltet blir forlenget til 31. august og utvidet med 1,5 milliarder kroner, blant annet fordi publikumsbegrensninger og avstandsregler fremdeles vil påvirke sektoren.

Regjeringen foreslår å kompensere om lag 12 millioner kroner av Kodes omsetningssvikt på 30 millioner gjennom ordningen.

– Kode står fremdeles i en svært alvorlig økonomisk situasjon, og dette er et viktig steg på veien for å løse den mest akutte krisen. Med den handlekraften kulturminister Abid Raja viser i dag, er jeg optimistisk til at vi også kan klare å gjøre noe med den enorme underfinansieringen Kode opplever i statsbudsjettet til høsten, sier Petter Snare, og legger til:

– Men da trenger vi hjelp fra alle gode krefter i regjeringen og på Stortinget.

Les også: Alt du må vite om Rajas nye krisemilliarder

Kulturminister Abid Raja er i medvind. (Foto: Danby Choi.)

– Problemene er ikke løst

Styreleder i Kode og Arbeiderpartiet-politiker Marte Mjøs Persen takker for støtten, men mener problemene ikke er løst.

– Vi er takknemlige for at Regjeringen har kommet på banen med en kriseløsning for Kode. Det gir oss et pusterom, men våre grunnleggende problemer er ikke løst, sier hun, og fortsetter:

– Årsaken til det, er at Kode får for lite penger av staten. Kun 30 millioner mot Nasjonalmuseets 790 millioner. Den skjevheten må rettes opp i på neste års statsbudsjett, sier Mjøs Persen.

Av de 1,5 nye milliardene til kultur, frivillighet og idrett i dag, går 650 millioner går til ordningen for kulturlivet, mens 850 millioner går til ordningen for idrett og frivillighet. I begge ordningene legges det framover opp til løpende utbetalinger.

– Jeg er glad for at vi får utvidet kompensasjonsordningene. Siden koronapandemien rammet Norge, har vi til sammen satt av over 3,1 milliarder kroner til de to ordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).