fbpx
Vanessa Beecrofts verk, «vb.48 721», henger ved travle fellesarealer på Kunsthøgskolen i Oslo, og er produsert av Kunst i offentlige rom (Koro). Flere opplever kunstverket som problematisk. (Foto: Werner Zellien/Kunst i det offentlige rom.)
Subjekt har oversatt brevet

Her er brevet stipendiatene sendte til Khio-ledelsen om «rasistisk» kunstverk

Vanessa Beecroft sitt kunstverk på Khio skaper debatt. I et åpent brev problematiserer doktorgradstipendiater verkets rasistiske konnotasjoner og stiller fem spørsmål til ledelsen.
Saken er Tolv stipendiater ved Khio sendte skolen et åpent brev med oppfordring til ledelsen å ta del i arbeidet mot rasisme.

Mandag formiddag sendte tolv stipendiater ved Kunsthøgskolen i Oslo et åpent brev til ledelsen hvor de oppfordrer skolen til å ta del i arbeidet mot blant annet institusjonell rasisme.

I brevet trekkes Vanessa Beecroft sitt verk, «vb48.721», frem som problematisk. Verket henger i et travelt fellesområde på skolen, og stipendiatene mener verket har rasistiske og sexistiske konnotasjoner, og at kunsthøyskolen bør gjøre noe:

«Protester og krav om å få slutt på institusjonell rasisme og politivold skjer over hele verden. Fjerning av kolonialistiske og rasistiske monumenter har spilt en viktig rolle i å bidra til dette. Som vitenskapelige ansatte skriver vi dette brevet i håp om at Khio deltar i dette arbeidet.»

I Subjekts sak om brevet, onsdag, uttalte en av doktorgradssipeniatene, Kristin Norderval, at hun ønsket verket fjernet. Hun presiserte at dette var en personlig mening, og at hun ikke snakket for den samlede gruppen.

Stipendiatene oppfordrer skolen til å opprette en offentlig plattform som skal holde en serie med arrangementer som skal ta for seg temaer som rasisme, sexisme, maktmisbruk og inkludering. De ber om at første arrangement skal omhandle Beecroft sitt verk.

Subjekt har oversatt brevet, som ble sendt på engelsk, til norsk. Se hvem som har signert brevet nederst i artikkelen.

Les brevet her

«Kjære direktør Annemarie Bechmann Hansen og rektor Måns Anders Wrange,

Vi opplever for tiden en global oppfordring til handling mot rasisme og hvitt overherredømme. Protester og krav om å få slutt på institusjonell rasisme og politivold skjer over hele verden. Fjerning av kolonialistiske og rasistiske monumenter har spilt en viktig rolle i å bidra til dette. Som vitenskapelige ansatte skriver vi dette brevet i håp om at Khio deltar i dette arbeidet.

Det er mange som opplever Vanessa Beecrofts verk «vb48.721» forstyrrende, som vises på Khio i det offentlige området ved siden av scene 2. Det har vært diskusjoner rundt rasismen og sexismen i dette verket, og det har tidligere kommet krav om å få det fjernet. Nylige eksempler på dette spenner fra samtaler i ledergrupper og en diskusjon om fjerning av Beecroft-bildet fra en salgsfremmende video som Khio produserte i vår, til plasseringen av et håndskrevet protestkort som ble lagt ut ved siden av verket forrige uke. Selv om disse diskusjonene er til stede, har de stort sett skjedd isolert, og det har ikke fremprovosert Khio til å gi dem en offentlig plattform der de kan diskuteres åpent. Vi er stolte av å være en del av denne anerkjente utdanningsinstitusjonen som verdsetter mangfold, kritisk bevissthet, ansvar og gjensidig respekt, og vi føler sterkt at for å opprettholde disse verdiene, er det på tide at Khio gjør noe med dette.

Derfor ber vi Khio om å opprette et offentlig forum, som skal være en plattform der vi som helhet vil holde en serie arrangementer for å diskutere eventuelle temaer som dukker opp rundt spørsmål om rasisme, sexisme, forskjeller, inkludering, maktmisbruk, og alle de ismene vi står overfor i akademiet og vårt sosialkulturelle politiske samfunn. Vi ønsker at denne plattformen skal være et rom der vi kan utforske og synliggjøre maktstrukturene og ansvarlighetstiltakene som er nødvendige for å skape et mangfoldig, åpent og støttende utdanningsmiljø.

Det første arrangementet som blir holdt av dette offentlige forumet som vi foreslår, omhandler Vanessa Beecrofts kunstverk. Vi vil benytte denne anledningen til å invitere hele samfunnet til en åpen dialog, slik at meningene og synspunktene rundt kunstverket kan bli hørt og diskutert av alle interesserte. Vi forstår at kunstverket eies av Koro (kunst i offentlige rom/kunst på offentlige steder), og ikke Khio. Vi ønsker at Khio også inviterer kuratorene og beslutningstakerne fra Koro til denne kritiske samtalen, for å åpne den for et bredere perspektiv, spesielt fordi det har en så direkte innvirkning på hva som havner veggene våre.

Fem spørsmål til ledelsen

Videre i brevet stiller de fem spørsmål til ledelsen.

De viktigste spørsmålene vi ønsker å ta opp er følgende:

— Hvordan endte Beecroft-kunstverket opp i Khio sine lokaler?

– Hvem tok disse beslutningene, ledet av hva slags prosess(er) eller protokoll(er)?

– Hvilke svar fikk de som tidligere har stilt spørsmål ved dette arbeidet?

– Hvilken effekt har dette bildet på personalet, studente, potensielle studenter og gjester ved Khio?

– Mener den nåværende administrasjonen at dette arbeidet representerer Khios verdier og ambisjoner?

– Hvordan planlegger Khio å adressere de problemene folk har med dette arbeidet?

Avslutningsvis ber vi Khio om å støtte forslaget vårt om å opprette et offentlig forum, og vårt første foreslåtte emne om Beecroft-kunstverket. Vi er klar over at systematisk rasisme både er eksplisitt og implisitt. Disse foreslåtte plattformene har som mål å øke bevisstheten og fungere som pedagogiske strategier for å begynne å adressere kompleksiteten i disse problemene.

Vi ber respektfullt om svar fra Khio-administrasjonen angående dette problemet.

Vennlig hilsen,

Ph.d.-stipendiater:

Kristin Norderval
Solveig Styve Holte
Ida Falck Øien
Mmantidi Eliot Moleba
Marie Kølbæk Iversen
Camilla Gustafson Bruerberg
Sally E. Dean
Signe Becker
Samoa Daria Remy
Manuel Sebastian Pelmus
Petrine Vinje
Marte Johnslien
Tale Næss