To ansatte ved Tate Modern i London før gjenåpningen i juli. (Foto: Alastair Grant/AP/NTB scanpix.)
313 stillinger

Tate-museene sparker flere hundre av sine ansatte på kommersiell avdeling

Kunstmuseet Tate Modern i London og søstermuseer i London, Liverpool og St. Ives kvitter seg med halvparten av staben på museenes butikker, kafeer og restauranter.
Saken er Koronapandemien har store konsekvenser for museumsfeltet.

Det er snakk om 313 stillinger i museenes kommersielle virksomhet.

Tate gjenåpnet i juli etter å ha vært stengt i fire måneder som følge av koronapandemien. Men museumsgruppens ledelse regner med at det kun vil komme halvparten så mange besøkende i lang tid framover.

Det skriver The Guardian.

Beslutningen er møtt med protester i Storbritannia. Da nedskjæringene ble kunngjort forrige uke, stemte fagforbundet PCS for å ta ut over 100 medlemmer i streik.

Til tross for omfattende krisehjelp fra regjeringen har arbeidsplassene i den britiske kultursektoren aldri tidligere vært så truet, ifølge avisen.

Norske museer sliter også

Også i Norge har museumsfeltet kjent på store konsekvenser av koronarestriksjonene.

I mai holdt kunstmuseet Kode i Bergen en pressekonferanse i forbindelse med den alvorlige økonomiske situasjonen museet befant seg i. Kun noen dager etter at museet måtte stenge 12. mars, som følge av regjeringens restriksjoner, så de seg nødt til å permittere 38 av sine ansatte.

To uker senere ble det kjent at kompensasjonsordningen for kultur-, frivillighet- og idrettsfeltet blir forlenget til 31. august og utvidet med 1,5 milliarder kroner, blant annet fordi publikumsbegrensninger og avstandsregler fremdeles vil påvirke sektoren.

Regjeringen foreslo å kompensere om lag 12 millioner kroner av Kodes omsetningssvikt på 30 millioner gjennom ordningen.

– Kode står fremdeles i en svært alvorlig økonomisk situasjon, og dette er et viktig steg på veien for å løse den mest akutte krisen. Med den handlekraften kulturminister Abid Raja viser i dag, er jeg optimistisk til at vi også kan klare å gjøre noe med den enorme underfinansieringen Kode opplever i statsbudsjettet til høsten, sa direktør Petter Snare til Subjekt i mai.

Det er kjent at museet har gått med underskudd i mange år som følge av underfinansiering.