Bjørg Marit Andersen er professor i mikrobiologi og smittevern på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun mener smittevernloven bør styrkes. (Foto: Stian Anthonsen Eide.)
Styrk smittevernloven

Ja til portforbud for å stanse pandemi

I et demokrati må samfunnets behov gå foran hver enkeltes behov. Også når det gjelder farlig smitte, skriver Bjørg Marit Andersen.
Saken er Professor i mikrobiologi og smittevern, Bjørg Marit Andersen, mener «lockdown» og portforbud er nødvendige smitteverntiltak for å slå ned på covid-19.

Min «historiske» gjennomgang av til dels inngripende tiltak mot den enkelte, til og med i et demokrati som Norge, var for å vise at dagens gode smitteverntiltak ikke er en «fiks idé», slik Pål-Henrik Hagen påstår i Subjekt 5. februar.

Historietimen var for å vise at strenge smitteverntiltak fremdeles benyttes ved bestemte situasjoner som pandemier, katastrofer, krig, og så videre – situasjoner der slike tiltak er nødvendige.

Derfor har vi en god smittevernlov som åpner for inngripende tiltak i hele befolkningen.

Det samme gjør beredskapsloven og helseberedskapsloven – når andre tiltak ikke virker.

Les også: Lockdown er demokratisk

Inngripende tiltak vi er vant med

Når Hagen relaterer dette umiddelbart til vold og protester, så er det på grunn av at myndighetene ikke gjør nok for å stoppe epidemien eller fordi han ikke er orientert om situasjonen med en ukontrollert virusspredning i Norge – og med nye, mer smittsomme varianter.

Men Hagen og vi andre har vært utsatt for inngripende, lovlige tiltak hele vårt liv – fra fødsel til død.

Det er bare det at vi som medlemmer i et demokrati har måttet finne oss i det på forskjellig vis.

Fengslene våre fulle av personer som har handlet mot samfunnets lover.

Les også: Nei til portforbud, skriver Trine Skei Grande

Bot og fengsel

Vi får en bot eller fengsel for å promillekjøre, eller for å kjøre i 80 km/t der hvor loven sier 60 km/t.

Dette fordi vi kan drepe eller skade noen i for høy fart.

De fleste av oss har likevel av og til kjørt for fort.

Ingen tyr til gatedemonstrasjon eller hevder vold mot samfunnet dersom politiet stopper bilkjørere med ulovlig stor fart.

Det samme skjer når for eksempel mange samles til en smittefarlig og dødelig koronafest på gaten eller privat, på tross av helsemyndighetenes råd.

Les også: Når medisinen blir verre enn sykdomen

Smittevernloven bør styrkes

«Råd» gjelder ikke for domstolene.

Da er det nødvendig å etablere lover for å innskrenke aktiviteten, eventuelt portforbud og nedstenging.

Smittevernloven beskytter vårt demokratiske samfunn mot situasjoner der mulig smitteførende personer med eller uten symptomer på covid-19 (40-50 prosent uten symptomer) ikke er villige til å følge smittevernråd fra helsemyndighetene.

At det lages egen lov om «portforbud» vil kunne styrke smittevernloven.

Les også: Fortidens pest gir ingen god pekepinn for behandling av covid-19