fbpx
(Foto: Heiko Junge/NTB.)
Vedtaket er endelig

Født fri tapte klagesak om statsstøtte

Konkursboet til stiftelsen Født fri tapte klagesaken om fratatt statsstøtte.
Saken er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vedtok å holde tilbake driftsstøtten til Født fri på 3 millioner. Nå er klagesaken klar.

Vedtaket fra Kunnskaps- og integreringsdepartementet er endelig. Det vil trolig innebære at stiftelsen ikke klarer å gjenoppta driften og omgjøre konkursen, skriver Vårt land.

I november ble det kjent at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) vedtok å holde tilbake driftsstøtten til Født fri på 3 millioner kroner for andre termin i fjor.

Støtten ble holdt tilbake etter at revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

Stiftelsen begjærte oppbud i starten av januar.

Født fri har siden 2017 arbeidet med å fremme likestilling og motvirke negativ sosial kontroll. De siste tre årene har stiftelsen fått vel 15 millioner kroner over statsbudsjettet.