Avatar
Andrew Mukuria Journalist

Andrew Mukuria (f. 1991) er tidligere journalist for NRK P3, Østlandssendingen, Hoveposten, Smug og Under Dusken. Har over gjennomsnittet peiling på film og rap.

Pesudonym Andrew King
Andrew Mukuria sine bidrag