Andrew Mukuria
Andrew Mukuria Journalist

Andrew Mukuria (f. 1991) er tidligere journalist for NRK P3, Østlandssendingen, Hoveposten, Smug og Under Dusken. Har over gjennomsnittet peiling på film og rap.

Bidrag