Frida Urheim
Frida Urheim Journalist

Frida Urheim (f. 1996) studerer lektor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Bergen.

Redaksjon Litteratur og musikk
Frida Urheim sine bidrag