Avatar
Frithjof Bugge Journalist

Frithjof Bugge (f. 1998) gikk videregående i Wales og studerer filosofi fra høsten. Han er tidligere representant for Bydel Frogner i Ungdomsrådet, og er ellers over gjennomsnittet interessert i teknologi, film og videospill, i tillegg til å seile, skate og surfe.

Frithjof Bugge sine bidrag