Frithjof Bugge Anmelder

Frithjof Bugge (f. 1998) gikk videregående i Wales og studerer filosofi fra høsten. Han er tidligere representant for Bydel Frogner i Ungdomsrådet, og er ellers over gjennomsnittet interessert i teknologi, film og videospill, i tillegg til å seile, skate og surfe.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Frithjof Bugges bidrag (6)