Ingrid Granrud Veiersted Anmelder

Ingrid Granrud Veiersted (f. 1990) har en bachelor i kunst og formidling fra Oslomet, og tar for tiden en master i estetiske fag ved samme universitet. Hun har i tillegg bakgrunn fra teater og jobber frilans som scenograf og rekvisitør.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Ingrid Granrud Veiersteds bidrag (3)