Thula Kopreitan
Thula Kopreitan Litteraturviter

Thula Kopreitan (f. 1998) studerer allmenn litteraturvitenskap på Universitetet i Oslo. Hun er redaksjonsmedlem i det allmenkulturelle studenttidsskriftet Filologen, i tillegg til Subjekt.

Thula Kopreitan sine bidrag