Avatar
Tommy Sørbø Kunsthistoriker

Tommy Sørbø (f. 1953) er forfatter, kunsthistoriker, og dramatiker. Han har arbeidet som museumslektor på Nasjonalgalleriet, skrevet for en rekke norske institusjonsteater, blant annet Agder Teater, Teater Ibsen, Den Nationale Scene, Riksteatret og Sogn og Fjordane Teater. Han har skrevet for radioprogrammet «Hallo i uken» og er aktiv kulturformidler og -ekspert, og samfunnsdebattant.

Redaksjon Kunst
Tommy Sørbø sine bidrag