(Foto: Blomqvist.)
Nye tall fra auksjonshusene

Grafikk og skulptur i vinden

Mens betalingsviljen for mer tradisjonelle malerier synes å falle, øker interessen for grafikk og skulptur, ifølge tallene på Blomqvist nettauksjon.
Saken er Mens betalingsviljen for mer tradisjonelle malerier synes å falle, øker interessen for grafikk og skulptur, ifølge tallene på Blomqvist nettauksjon.

Apriltallene fra Blomqvist nettauksjon viser at tilslagsprisen for malerier har ligget på 89 prosent av verdivurderingen. Det vil si at maleriene, i snitt, blir solgt for 11 prosent under auksjonsstedets verdivurdering.

Samtidig har kundenes interesse for grafikk økt: I mars med en økning til at grafikk-verkene selges til 5 prosent over Blomqvists verdivurdering, og i april med enda en økning, til 13 prosent over auksjonshusets verdivurdering av verkene.

– Mye grafikk ligger lavere i pris enn malerier, og er således tilgjengelig for flere. Alle har råd til å kjøpe god kvalitetsgrafikk, sier avdelingsleder og seniorekspert for kunst ved Blomqvist nettauksjon, Anders Elvestad, og fortsetter:

– De siste årene har vi sett en økende interesse for grafikk, og Norge har hatt – og har fremdeles – veldig mange dyktige grafikere. I tillegg er en stor del av grafikken vi tilbyr innenfor et moderne formspråk, som for tiden er populært, mens den eldre kunsten står for en større del av maleriene vi har på auksjon.

Tore Bjørn Skjølsviks «Kona med bøtta» ble solgt for langt høyere pris enn Blomqvists verdivurdering. (Foto: Blomqvist nettauksjon.)

Satser på tredimensjonal kunst

Skulptur har også hatt økt interesse de siste månedene. Tallene for mars og april viser at tilslaget for tredimensjonal kunst ligger godt over laveste verdivurdering, med henholdsvis 11 prosent for mars, og 5 prosent for april.

– Vi hadde en spesialauksjon for norsk skulptur i april måned, som forhåpentlig bidro til noe større fokus på tredimensjonal kunst. I den store sammenhengen er det relativt sett lite skulptur tilgjengelig for salg, og det er gledelig at det er stor interesse for denne typen arbeider, sier Elvestad.

Blant de solgte skulpturene i april var Tore Bjørn Skjølsviks 55,5 centimeter høye bronseskulptur «Kona med bøtta» (1996), som gikk for 36.000 kroner – hele 21.000 kroner over høyeste verdivurdering.

Gunnar S. Gundersens «Sortie» er verdivurdert til 22.000-26.000 og har en minstepris på 20.000. (Foto: Blomqvist nettauksjon.

– Ingen eksakt vitenskap

Verdivurdering av kunst, er i alle sammenhenger utfordrende. Det florerer av ulike begreper når man snakker om et kunstverks verdi, men det kan blant annet måles etter kunstnerisk, kunsthistorisk, estetisk, symbolsk og sosial verdi. Akkurat hva som ligger i disse ulike verdibegrepene er det faglig uenighet om.

Blomqvist kunsthandel gjør en markedsmessig vurdering av kunsten:

– Våre verdivurderinger er en markedsverdi. Det viktigste aspektet er hva vi og andre aktører har solgt av lignende verk. Vi vurderer imidlertid også verdien etter verkets stand, kunstnerisk kvalitet og hvor kommersielt verkets motiv er, forklarer Elvestad.

– Det kan være forskjell på museenes og markedets vurdering av kunst. Det kan også være forskjell på hva som oppleves som kunsthistorisk interessant og hva markedet liker, sier Elvestad.

Monica Fürst Brodtkrobs «I grønnsaksbutikken» (1998) gikk for 12.500 – 4000 kroner over høyeste verdivurdering. (Foto: Blomqvist nettauksjon.)

Kvinnelige kunstnere selger like godt som mannlige

– Det er en kjent sak at kvinnelige kunstneres arbeider – rent over – selges til lavere pris enn mannlige kunstneres arbeider. Vurderer dere arbeid av kvinnelige kunstnere lavere enn mannlige kunstneres arbeid?

– Jeg vet ikke om jeg er enig i at kvinner verdivurderes lavere enn mannlige kunstnere hos oss. Vi selger langt flere arbeider av mannlige kunstnere, noen til svært høy pris, mens andre går for mindre. Jeg vet ikke om jeg tror snittprisen for et verk av en kvinnelig kunstner er lavere en snittprisen for en mannlig kollega. Vi fører ikke kjønnsstatistikk, svarer Elvestad.

Ved nærmere granskning av Blomqvist tilslagsliste, kommer det fram at kvinnelige kunstnere selges til like gode priser som menn. Selv om de aller dyreste arbeidene fortsatt i hovedsak er skapt av menn.

– Det har de siste årene vært et veldig gledelig, større fokus på våre kvinnelige kunstnere – også i historisk sammenheng. Om vi kan være med på å løfte frem mange av de dyktige kvinnene i kunsthistorien, som av og til har havnet i skyggen av sine mannlige kollegaer, er det noe vi svært gjerne bidrar til, sier Elvestad.