Selv om høyblokken på Økern i Oslo, best kjent som Økernsenteret, tidligere har blitt vurdert som «utdatert og umulig å transformere», har eierne av Økern sentrum nå valgt å beholde den i sitt nyeste planforslag. (Foto: Lena Trydal.)
Økern sentrum snur:

Den lenge rivningstruede høyblokken på Økern får stå

I et referat fra Plan- og bygningsetaten kommer det frem at Økernsenteret ikke skal rives allikevel. Sammen med et nytt torg skal den modernistiske høyblokken «sette Økern på kartet».
Saken er Økern sentrum vil bevare høyblokken.

I fjor skrev Subjekts kunsthistoriker Lena Trydal om hvordan en arkitekturhistorisk epoke er i ferd med å bli utslettet i Oslo, etter beslutninger om å rive flere modernistiske bygg, som blant annet Y-blokka i Regjeringskvartalet, Kommunegården i Sandvika og høyblokka på Økern.

Rivingen av Y-blokka er allerede godt i gang, men på Økern har Plan- og bygningsetaten gått inn for helomvending.

Selv om høyblokka i det gamle Økernsenteret tidligere har blitt vurdert som utdatert og umulig å transformere, har eierne av Økern sentrum nå valgt å beholde blokka i sitt nyeste planforslag. Dette skriver nettstedet Okernloren.no.

Høyblokka er en del av Økernsenteret som ble åpnet 2. juni 1969. (Foto: Lena Trydal.)

Nytt torg

I et referat fra et møte mellom Økern sentrum og Plan- og bygningsetaten, kommer det fram at bevaringen av Høyblokka kommer med noen premisser, blant annet at de nederste etasjene i blokka skal få endret utforming for å «hviske ut skille mellom inne og ute». Dette for å skape et torg som både finner sted rundt og i høyblokka. Her skal det blant annet gjenskapes et tradisjonelt grønnsaksmarked.

Resten av senteret rundt høyblokka blir imidlertid ikke bevart, ettersom at det ble diskvalifisert for bevaring i prosessen med å utvikle byromstrukturen.

Skal sette Økern på kartet

Å bevare Høyblokka skal i følge Økern sentrum virke identitesskapende når de nå skal gi området et skikkelig løft.

I referatet kommer det fram en idé om å lage «fossen på Økern», som skal være tilsvarende til «fontenen på Youngstorget». Det skal ikke ha blitt bestemt arkitekturform for dette prosjektet enda, men ifølge referatet har de en ambisjon om å skape «tidløs eleganse».

Til plan- og bygningsetaten sier representanten fra Økern sentrum følgende:

«Bebyggelsesstrukturen det legges opp til vil i seg selv gi bilder av byen for folk flest, og det er nettopp dette forslagsstiller ønsker for Økern; de går for de klassiske idealene.»