Astrid Renland
Astrid Renland

Astrid Renland er utdannet kriminolog og daglig leder for PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge. Hun er også tidligere redaktør for fagtidsskriftet Rus & Samfunn.

Astrid Renland sine bidrag