Astrid Renland Skribent

Astrid Renland er utdannet kriminolog og daglig leder for PION – Sexarbeidernes interesseorganisasjon i Norge. Hun er også tidligere redaktør for fagtidsskriftet Rus & Samfunn.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Astrid Renlands bidrag (5)