Avatar
Haakon Haraldsen Roen Anmelder

Haakon Haraldsen Roen (f. 1993) har mastergrad i estetiske fag fra Oslomet og bakgrunn som kunstformidler. Som en del av forskningsteamet ved Futures of Living Technologies og Living Technology Lab har han erfaring med prosjekter i skjæringspunktet kunst/teknologi/samfunn.

Haakon Haraldsen Roen sine bidrag