Nobels Fredssenter Annonsør

Nobels Fredssenter er museet for Nobels fredspris og ligger på Rådhusplassen midt i Oslo sentrum. Gjennom fredsprisvinnernes ideer og arbeid ønsker vi å inspirere til små og store endringer for en fredeligere verden. Nobels Fredssenter er Nobels fredspris’ ansikt utad. Med utgangspunkt i historien om fredsprisen og prisvinnerne tilbyr vi utstillinger, arrangementer, omvisninger og digital formidling. Senteret har siden oppstarten i 2005 blitt internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografi og har utviklet seg til en viktig arena for samfunnsdebatt og samtaler om fred, menneskerettigheter og konfliktløsning.

Annonsøren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og redaksjonsmedlemmer. En annonsør fremmer sin egne agenda gjennom betalt innhold i Subjekt. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Nobels Fredssenters bidrag (3)