Tony Norgaard Journalist

Tony Norgaard (f. 1993) er selvutnevnt rockearkeolog, men utforsker musikk uavhengig av sjangre. Nærmer seg en bachelor i medier og kommunikasjon fra Oslomet. Har skrevet for blant annet Musikknyheter.no, Universitas, Studenttorget og Argument.

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Tony Norgaards bidrag (8)