Avatar
Tony Norgaard Journalist

Tony Norgaard (f. 1993) er selvutnevnt rockearkeolog, men utforsker musikk uavhengig av sjangre. Nærmer seg en bachelor i medier og kommunikasjon fra Oslomet. Har skrevet for blant annet Musikknyheter.no, Universitas, Studenttorget og Argument.

Tony Norgaard sine bidrag