Kristine Øksendal

Syv ting du kan gjøre på kunstfestival

I tillegg til 380 åpne kunstatelierer, stiller Oslo Open med et satelittprogram. Her er det du bør sjekke ut.

Oslo Open er en kunstnerstyrt festival som ble etablert i 2000. Målet med festivalen er å gi kunstnere en alternativ arena å synes på og en mulighet til å bli oppdaget utenfor de etablerte institusjonen. Nesten 400 kunstnere åpner atelierene sine denne helgen for å gi publikum et verdifullt og ukuratert møte med sin kunst.

I tillegg til dette har festivalen et såkalt satelittprogram: Deltagende kunstnere og flere av byens gallerier arrangerer ekstra aktiviteter, som utstillinger, performance, film og workshops. I tillegg til å intervjue en liten del av kunstnerne som åpner sine atelier neste helg, har vi nå også plukket ut noen av de andre opplevelsene til en lite miniguide:

Utstilling med en av de deltagende Oslo Open-kunstnerne (Foto: Tegnerforbundet)

Utstilling: ”Bylukter” av Hans Kristian Borchgrevink Hansen på Tegnerforbundet
(Rådhusgata 17, lørdag 22. April og søndag 23. april fra kl. 12.00 til 16.00)

Hans Kristian Borchgrevink Hansen tar utgangspunkt i det han har for hånden og utforsker sine umiddelbare omgivelser for å se noe antatt velkjent på en ny måte. Han prøver å ta materialene på alvor, om de så er funnet i sofasprekken. Ikke forme dem etter forutbestemte ideer, men la seg lede av de iboende egenskapene i materialet. Som en passiv kunstner, ledet av det ørlille. Bylukter er en utstilling bestående av papirarbeider, veggtegninger og en animasjonsfilm.

Utstilling: Ekelykunstnerne stiller ut i Edvard Munchs Atelier
(Jarlsborgveien 14, lørdag 22. april fra kl. 12.00 til 18.00)

I atelieret på eiendommen Edvar Munchs kjøpte i 1916 på Ekely holdes det utstilling under Oslo Open. I dag fungerer Ekely som kunstnerkoloni med boliger og atelierer for profesjonelle biledkunstnere, og disse har fellesutstilling lørdag.

Utstillingen «Koffert» er åpen neste helg. (Foto: Norsk billedhoggerforening)

Utstilling: ”Koffert” på Norsk billedhoggerforening
(Hekkveien 5, søndag 23. april fra kl. 12.00 til 18.00)

En utstilling med arbeider av Tonje Bøe Birkeland, Anja Carr og Kirsty Kross i eget visningsrom ved siden av Anja Carrs atelier på Norsk Billedhoggerforening.

Sara Rönnbäck, Daniel Slåttnes, Andreas Oxenvad og Malin Bülow viser performance Seanser med Materialer i Vandaler Forening under Oslo Open. Her fra åpningen på Podium, 2016. (Foto: Oslo Open)

Performance: ”Seanser med Materialer” på Vandaler forening
(Hovinveien 10, søndag 23. april, kl 12.30 og 16.30)

Seanser med Materialer er en videreutvikling av en utstillingsserie med samme navn, som tidligere er vist i Norge og Danmark. Kunstnerne vil aktivere den skulpturelle stillheten i performative seanser gjennom å inngå møter med materialene og med hverandre. Gjennom å forskyve tidsaspekter i sykluser oppstår nye møter, former og forståelser. Kunstnerne er Malin Bülow, Andreas Hald Oxenvad, Sara Rönnbäck og Daniel Slåttnes.

Filmprogrammet Video Open arrangeres parallelt med Oslo Open. (Foto: Atelier Nord ANX, Still fra Kristine Øksendal – Bohemian Waxwing)

Film: Video Open på Atelier Nord ANX
(Olaf Ryes plass 2, åpent lørdag 22. og søndag 23. april fra kl. 12.00 til 20.00)

Video Open er et filmprogram som går under Oslo Open. Programmet stammer fra idéen om en åpen kilde som kan brukes fritt, forandres og deles, og det kan forandres både av kuratoren og kunstnerne over tid. Utganspunktet for utvelgelsen av deltagende kunstnere er Kunstakademiet og Oslos kunstscene.

I tillegg presenterer kunstnere fra atelierfelleskapet ORP2 arbeider på Atelier Nord ANX under Oslo Open.

Atelierinstallasjonen Ja, Ja, Ja. Dimensjoner variable Blandede teknikker (Foto: Stein Koksvik)

Film: Visning av animasjonen ”Ja, Ja, Ja” i atelierfellesskapet Hasleveien 38
(Hasleveien 38, søndag 23. april fra kl. 12.00 til 18.00)

I Stein Koksviks atelier i Hasleveien vises animasjonsfilmen ”Ja, Ja, Ja” søndag. Filmen er basert på avfotografering av originale blyanttegninger på A3-format. Intensjonen er at animasjonen skal være utpreget tegnebasert. Den går i loop og er inkorporert i atelierinstallasjonen som også har arbeidstittelen Ja, Ja, Ja, og som er i prosess.

Workshops og andre arrangementer
Ellers holdes ulike workshops og andre arrangementer. For eksempel demonstrasjon av glassblåsing, diktopplesning, diskusjon om FNs menneskerettigheter og crash-kurs om temperamaling. Noe for alle med andre ord.

Sjekk ut Oslo Opens hjemmesider for fullt program og tidspunkter for satelittprogrammet HER.