SOFT galleri
Vernissageguiden

Best i Oslo akkurat nå

Subjekts ukentlige utstillingsåpningsguide, Vernissageguiden, er tilbake med ukas viktigste kunstnyhet og beste utstillingsåpninger.

Bergen? Se hit.

Stat, regjering og kulturråd har kunstnerne i tankene denne uka. De skal nemlig orientere seg i kunstnernes virkelige liv og praksis.

Det skjer gjennom litt av en byråkratisk prosess:

Stortinget har nylig bedt Regjeringen utvikle en ny kunstnermelding. Meldingen skal fokusere på kunstnerens rolle i samfunnsutviklingen, skriver Regjeringen.

Kulturdepartementet bestiller derfor en rapport fra Kulturrådet. Rapporten skal gi innspill til arbeidet med utformingen av den nye kunstnermeldingen.

For at Kulturdepartementet skal gi Regjeringen innspill til sine innspill i Stortinget, søker de innspill fra Kulturrådet. Det stopper ikke der. Kulturrådet trenger nemlig også innspill fra de som faktisk søker om midler: Brukerne av ordningen. Kunstnerne, altså.

Er du kunstner? Kulturrådet trenger dine innspill.

God kunst kommer ikke av seg selv.

Tora Endestad Bjørkheim er opptatt av rommet og dets bruksmuligheter i sine arbeider. (Foto: BOA.)

Dobbelutstilling på BOA

(Rådhusgata 19, åpning torsdag 21. februar kl. 18.00)

På BOA braker det løs med to åpninger på torsdag.

Oslobaserte Tora Endestad Bjørkheim undersøker håndverkets liminale potensiale i sine arbeider. Ved å tilrettelegge for formbare og flytende situasjoner, oppløser hun midlertidig forventninger knyttet til det funksjonelle rommet. I utstillingen «Gesture Texture Display» fortsetter hun sin iscenesettelse og utfordring av rommet, som et sted, og dets bruksmuligheter.

Les mer HER.

Det råder ingen tvil om at Ahmed Umar er en «rising star» på den norske kunstscenen. I fjor var han en av Norges mest omtalte og utstilte unge kunstnere. På BOA viser han utstillingen «HIJAB (Spurious)» hvor han fortsetter sin nitidige bearbeiding av sitt eget fødeland, Sudan, og sin historiske utvikling. Som tittelen indikerer, sirkler utstillingen rundt hijaber, dog ikke som i hodeplagget, men derimot den etymologiske betydningen av ordet, samt hvordan ordet i den arabiske verden vel så gjerne kan brukes om en bønn på et stykke papir, som noe man ikler seg. Nok en gang sikter Umar på å opplyse, så vel som å estetisk tilfredsstille og fascinere betrakteren. Tidligere erfaring tilsier at publikum neppe vil bli skuffet av det han presenterer.

Les mer HER.

Bakteppet for Elise Storsveen sine arbeider er samtidskunstfeltets to motsetninger; abstraksjon og innlevelse. (Foto: SOFT galleri.)

«Abstraksjon og innlevelse» av Elise Storsveen på Soft galleri

(Rådhusgata 20, åpning torsdag 21. februar kl. 18.00)

Elise Storsveen har i flere år jobbet med både tegning, tekstil, maleri og kollasje med den tyske kunsthistorikeren Wilhelm Worringers teoretiske skildring av samtidskunstfeltets to motsetninger; abstraksjon og innlevelse, som bakteppe. For Storsveen dreier det seg imidlertid ikke så mye om to separate deler av kunsten, som om to gjensidig avhengige deler av samtidskunstfeltet.

I utstillingen, som passende nok er titulert nettopp «Abstraksjon og innlevelse», på SOFT galleri, viser Storsveen to store billedvever og to store bilder i applikasjon, samt noen mindre billedvever. Felles for disse er at de blander Worringers to motsetninger; de er både abstrakte og innlevende på en og samme tid. Storsveens arbeider konsentrerer seg om forholdet mellom kropp og skulptur. På den ene siden er kroppen i seg selv et funksjonelt og elastisk verktøy, på den andre siden er den kanskje det mest vanlige motivet innen skulpturell kunst. Slik undersøker Storsveen det tredimensjonale, gjennom det todimensjonale – som når sant skal sies er å anerkjenne som en av de mest klassiske formene for abstraksjon.

Les mer HER.

Når multitalentet Kim Hiorthøy åpner en egen separatutstilling på Oslogalleriet Standard, er det med store forventninger. (Foto: Standard Oslo.)

Kim Hiorthøy på Standard

(Waldemar Thranes gate 86C, åpning fredag 22. februar kl. 19.00)

Få kunstnere i vår tid opererer innen flere sjangre, og lykkes med det. Men det gjør Kim Hiorthøy. Med en fot i filmbransjen, en i musikksfæren og ikke minst en innenfor billedkunstfeltet fortsetter han å imponere både publikum, anmeldere og fagfelt. Nå åpner han utstilling på STANDARD (OSLO) under tittelen «On the way to work». Akkurat hva den vil omfatte er uklart, men forventningene er til å ta og føle på. Om vi skal ta utgangspunkt i det Hiorthøy har levert tidligere som musiker, kunstner og filmregissør, er det trolig at han nok en gang vil imponere – og ikke minst fascinere – ved å dra publikum inn i sitt mystiske, mørke, fantastiske og tidvis komiske univers.

Les mer HER.

På Galleri K viser det unge stjerneskuddet Christian Tony Norum en rekke malerier som tidligere har blitt vist på både Nasjonalgalleriet og Høstutstillingen. (Foto: Galleri K.)

Christian Tony Norum på Galleri K

(Bjørn Farmanns gate gate 2, åpning fredag 22. februar kl. 19.00)

For andre gang er det duket for soloutstilling med Christian Tony Norum på Galleri K. Tony Norum, som tross sin relativt sett unge alder allerede er oppkjøpt av selveste Nasjonalgalleriet, og derav å regne som et av Norges store kunsthåp for årene fremover.

På Galleri K viser Tony Norum en rekke malerier som tidligere er blitt vist på Nasjonalgalleriet, så vel som Høstutstillingen. Hans billedunivers er kraftfullt, og arbeidene kjennetegnes av sin særegne evne til å fange vår tidsånd. Maleriene er ekspressive både i sin koloritt og penselføring. Det er heftig og dynamisk, og drar publikum inn i en verden hvor fantasi møter virkelighet på en måte som i høyeste grad anses som særegen.

Les mer HER.

Gruppeutstillingen byr på en rekke kunstneriske uttrykk – fra stedsspesifikke installasjoner til videoverk. Utstillingen beveger seg også utenfor kunstsenterets vegger, og spres seg ut i Lillestrøm by. (Foto: Akershus Kunstsenter.)

 «Truth is Flexible» på Akershus Kunstsenter

(Storgata 4, Lillestrøm, åpning lørdag 23. februar kl. 15.00)

På lørdag anbefaler vi å ta turen til Lillestrøm for å oppleve gruppeutstillingen «Truth is Flexible» på Akershus Kunstsenter. Hele ni kunstnere er representert, og bakteppet for utstillingen er ordet sannhet. Samtidig som det er et filosofisk begrep, brukes det ofte som en definisjon eller objektivitet mange enes om. Spørsmålet som ligger til grunn for utstillingen er dermed hvem som definerer hva som er sant og ikke.

På ulikt vis inviterer de forskjellige kunstnerene til refleksjon rundt tema som fake news og parallelle sannheter. Hvilke konsekvenser får disse tendensene for vår forståelse av virkeligheten?

Utstillingens tittel er tatt fra verket av Fredrik Raddums lysverk «Truth is Flexible», som i denne anledningen pryder kunstsenterets fasade. Den forteller oss at sannhet er relativt, og avhengig av øyet som ser. Med varierte kunstneriske uttrykk blir vi presentert for en rekke fortolkninger og utforskninger av tematikken.

Les mer HER.