Ellen Ophaug er nestleder i Pressens faglige utvalg (PFU) og svarer på kritikk fra Shabana Rehman. (Arkivfoto av et PFU-møte fra en annen anledning: Terje Pedersen/NTB.)
Svar til Shabana Rehman

Nei, det er ikke sekretariatet som fatter beslutningene til PFU

Det er utvalget som står til ansvar for de konklusjoner vi trekker, enten det er enstemmig eller under dissens. Vi kom i dette tilfellet til en enstemmig konklusjon, skriver nestleder Ellen Ophaug.
Saken er Svarer Shabana Rehman.

I to innlegg etter PFUs behandling av hennes klage mot Vårt land, kritiserer Shabana Rehman generalsekretæren i Norsk presseforbund.

Jeg svarer her til det siste innlegget.

Rehman skriver at generalsekretæren må tilskrives hovedansvaret for at avisen ble frikjent av utvalget.

Jeg er nestleder i PFU og ledet behandlingen av saken. 

Det er ikke sekretariatet som fatter beslutningene.

Det er utvalget som står til ansvar for de konklusjoner vi trekker, enten det er enstemmig eller under dissens(er).

Vi kom i dette tilfellet til en enstemmig konklusjon. 

Utvalgets medlemmer har tilgang til og gjennomgår selv dokumentene i saker vi behandler.

Les også: Generalsekretærens logiske brist

Ellen Ophaug er nestleder i PFU. (Foto: Privat.)

Revisorgodkjenning var tema

I dette tilfellet omtalte fem av sju utvalgsmedlemmer spesifikt opplysningen om revisorgodkjenningen underveis i behandlingen, og det kom flere kritiske bemerkninger.

På bakgrunn av diskusjonen i møtet foreslo generalsekretæren å ta inn i uttalelsen at Vårt land godt kunne ha tatt opplysningen med i sin artikkel.

Vi tok i tillegg inn at utvalget mente Vårt land kunne ha sitert mer fra regnskapsførers imøtegåelse.

På grunnlag av det materialet utvalget hadde til behandling, vektet vi i vår skjønnsvurdering likevel opplysningen annerledes enn Rehman gjør.

PFU kom som følge av det til at VVP ikke var brutt i denne saken. Det er hun selvsagt i sin fulle rett til å kritisere.

Vi setter pris på konstruktiv kritikk og tilbakemeldinger som utfordrer oss.