Subjekt har brutt god presseskikk

Pressens faglige utvalg (PFU), her ved leder Anne Weider Aasen, har funnet Subjekt skyldig i brudd på god presseskikk. Bildet er fra en annen anledning. (Foto: Terje Pedersen/NTB.)
Pressens faglige utvalg (PFU), her ved leder Anne Weider Aasen, har funnet Subjekt skyldig i brudd på god presseskikk. Bildet er fra en annen anledning. (Foto: Terje Pedersen/NTB.)
Pressens faglige utvalg slår fast at Subjekt har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i «Vær varsom»-plakaten.
Sjanger Dette er en pressemelding. En pressemelding er en tekst som sendes til media for å spre informasjon med nyhetsverdi. Subjekts pressemeldinger har til hensikt å kommunisere Subjekts egne virksomhet.

Nedenfor følger uttalelse fra PFU, gjengitt i sin helhet.

**

Klagen gjelder et meningsinnlegg av Kjetil Rolness i kulturavisen Subjekt. Rolness skrev at Begard Reza i en upublisert VG-kronikk anklaget ham for å ha latterliggjort transpersoner under et av Ytringsfrihetskommisjonens møter. Rolness beskrev beskyldningen som løgn.

Klager er Mads Andenæs, som klager med samtykke fra Begard Reza. Klager opplyser at Reza ikke ble kontaktet for samtidig imøtegåelse, noe klager mener hen hadde krav på. Klager viser til anklagen om løgn, og fremholder at Reza fremstilles som illiberal, irrasjonell og en trussel mot ytringsfriheten. Ifølge klager har Subjekt også publisert informasjon om Rezas privatliv, som hen ikke ønsket skulle ut i offentligheten.

Annonse

Subjekt avviser at god presseskikk er brutt. Ifølge avisen forsøkte de å ringe Reza før publisering, uten å nå hen. Derfor sendte de Reza en e-post etter publisering med tilbud om tilsvar. Reza har over lengre tid boikottet og blokkert Subjekts redaktør, opplyser avisen. Avisen stiller spørsmål ved om artikkelen utløste rett til samtidig imøtegåelse, og fremholder at klager er en «kanselleringsaktivist» som motvirker debatt, og som pressen derfor må ha en «spesiell tilnærming» til. Når det gjelder opplysningen om Rezas privatliv, understreker Subjekt at dette var et sitat fra Rezas egen kronikk.

Pressens faglige utvalg (PFU) er en selvdømmeordning som er opprettet av Norsk presseforbund. PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse. PFU legger «Vær varsom»-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk presseforbund kan klages inn til PFU.

Pressens faglige utvalg (PFU) påpeker at pressen må være varsomme med å publisere opplysninger som tilhører privatlivet, jf. «Vær varsom»-plakatens (VVP) 4.3. I dette tilfellet kom imidlertid opplysningen fra Begard Reza selv, i en kronikk ment for publisering, og PFU konkluderer med at det var akseptabelt at opplysningen ble gjengitt i Subjekt.

Det sentrale spørsmålet i denne PFU-saken er om Reza hadde krav på samtidig imøtegåelse av Kjetil Rolness’ kronikk. VVP 4.14 krever at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse før publisering. Det innebærer at den angrepne part skal forelegges de faktiske beskyldningene og slik få en reell mulighet til å forsvare seg. Utvalget understreker at VVP 4.14 også gjelder for meningssjangeren.

I kronikken ble Reza anklaget for løgn. Formuleringene var skarpe og tegnet et bilde av at hen ville spre rammende usannheter om Rolness og en anonym kollega i Ytringsfrihetskommisjonen. PFU registrerer at Rolness i den påklagede kronikken i utgangspunktet forsvarte seg mot anklager fra Begard Reza, som han var blitt presentert for av VG. Disse anklagene ble imidlertid ikke publisert av VG, og PFU mener at beskyldningen om løgn som Rolness svarte med, utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor Reza, jf. VVP 4.14.

PFU konstaterer at Reza ikke ble forelagt anklagene før publisering, selv om redaksjonen anfører at de forsøkte å ringe hen. Utvalget understreker at manglende respons ved tidligere anledninger, ikke opphevet Rezas rett til samtidig imøtegåelse.

Subjekt har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i «Vær varsom»-plakaten.

Klagen ble behandlet i Oslo, 31. august 2022. I utvalget satt Anne Weider Aasen, Frode Hansen, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug, Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana og Øyvind Kvalnes.

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi at jeg som borger vil følge debattene rundt kulturfeltet, fra ytringsfrihet til støtteordninger. Som privatperson vil oppleve, se og høre om kultur, og vite hva som skjer.


Torbjørn Røe Isaksen
Tidl. Arbeidsminister (H)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar