Hedda Grevle Ottesen Kunstner og skribent

Hedda Grevle Ottesen (f. 1989) har master fra Kunstakademiet i Oslo, hvor hun hadde avgang i 2019. Hun har bachelor i kunst fra KMD i Bergen og i kunsthistorie fra Universitet i Oslo. Hun har også studert maleri på Weissensee Kunsthochschulee. Grevle jobber hovedsakelig med film og maleri og er dj under navnet «Hedda the head».

Ekstern bidragsyter

Artikkelforfatteren er en ekstern bidragsyter til Subjekt, og er ikke underlagt samme retningslinjer som Subjekts ansatte og faste redaksjonsmedlemmer. En bidragsyter kan fremme sin egne agenda eller arbeidsplass gjennom debattinnlegg og andre bidrag til Subjekt og offentligheten. Dersom du ønsker å tipse eller kontakte Subjekts interne redaksjon, bør du gå gjennom våre sider for kontakt eller tips.

Hedda Grevle Ottesens bidrag (8)