Avatar
Hedda Grevle Ottesen Kunstner og skribent

Hedda Grevle Ottesen (f. 1989) har master fra Kunstakademiet i Oslo, hvor hun hadde avgang i 2019. Hun har bachelor i kunst fra KMD i Bergen og i kunsthistorie fra Universitet i Oslo. Hun har også studert maleri på Weissensee Kunsthochschulee. Grevle jobber hovedsakelig med film og maleri og er dj under navnet «Hedda the head».

Hedda Grevle Ottesen sine bidrag