Redaksjonen Subjekt

Subjekts redaksjon består av seks fast ansatte og over 20 frilansjournalister. Når vi skriver artikler under forfatter-«bylinen» Redaksjonen, er det ofte flere av oss som har jobbet med saken sammen.

Har du tips til meg?

Jeg er opptatt av å fortelle din historie.

Redaksjonens bidrag (260)