Subjekt har brutt god presseskikk

Pressens faglige utvalg (PFU), her ved leder Anne Weider Aasen, har funnet Subjekt skyldig i brudd på god presseskikk. Bildet er fra en annen anledning. (Foto: Terje Pedersen/NTB.)
Pressens faglige utvalg (PFU), her ved leder Anne Weider Aasen, har funnet Subjekt skyldig i brudd på god presseskikk. Bildet er fra en annen anledning. (Foto: Terje Pedersen/NTB.)
Pressens faglige utvalg slår fast at Subjekt har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.1 i «Vær varsom»-plakaten.
Sjanger Dette er en pressemelding. En pressemelding er en tekst som sendes til media for å spre informasjon med nyhetsverdi. Subjekts pressemeldinger har til hensikt å kommunisere Subjekts egne virksomhet.
Saken er Subjekt har brutt god presseskikk.

Nedenfor følger uttalelse fra PFU, gjengitt i sin helhet.

Subjekt brøt god presseskikk

Subjekt viste mangel på omtanke overfor en avdød rektor i en varslingssak i Trondheim kommune, og ble felt i PFU. Avisen ble også felt for manglende opplysningskontroll da de omtalte et nytt varsel.

Subjekt publiserte i juni og juli 2022 to artikler som inngikk i en større dekning om en lærer som varslet mot en rektor og to administrativt ansatte i kommunen. Den første artikkelen refererte fra et formannskapsmøte. Den andre handlet om at læreren ba om ny behandling samt erstatning for å ha blitt flyttet til en annen enhet.

Klager

Klager er enkemann etter kvinnen som var rektor ved omtalte skole, til hun gikk bort juni 2022. Han mente Subjekt brøt god presseskikk ved ikke å sørge for tilstrekkelig kildekritikk og opplysningskontroll. Enkemannen anførte at rektor og andre tilsatte ved skolen ikke slapp til orde, og mente også publiseringene manglet omtanke og saklighet, og bidro til at rektor ble syk og til slutt gikk bort. Klager reagerte også på manglende omtanke etter at kvinnen døde.

Annonse

Mediet

Subjekt avviste brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP) og mente at de hadde utøvd tilstrekkelig kildekritikk og opplysningskontroll. Avisen mente at de hadde vært i kontakt med flere kilder, men at de tidlig i dekningen ble henvist til at det var organisasjonsdirektøren i kommunen som skulle uttale seg. Subjekt anførte at de bare identifiserte skolen, og bare brukte avdødes navn i brødtekst, i artikler forbeholdt abonnenter. Redaksjonen anførte at det var vanskelig å få tillitsvalgte og ansatte i tale, og mente det var urimelig å tillegge dekningen skyld i at rektor ble syk og døde.

PFUs vurdering

Pressens faglige utvalg (PFU) merker seg at de påklagede artiklene inngår i en lang rekke publiseringer, men at det kun er to artikler som faller inn under klagefristen og kan behandles. Utvalget konstaterer at den første påklagede artikkelen er et referat fra et politisk møte, der både politikere og administrasjon blir sitert. Utvalget viser til at mediene må kunne referere fra en løpende meningsutveksling, og kan ikke se at det er presseetiske overtramp i publiseringen. Selv om artikkelen i liten grad belyser konklusjonen i granskingsrapporten, er det mediets rett å velge vinkling på sin artikkel, samt hvem de velger å sitere fra en politisk debatt.

Manglet motstemmer

I henhold til VVP 3.2 er det god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder, og opptre kildekritisk. I publiseringen av omtalen av varselet, mangler det en slik kildebredde.

Slik utvalget ser det, fremstår denne andre påklagede publiseringen som énkildejournalistikk ettersom intervjuobjektet får slippe til orde uten at representanter fra kommunen, skoleledelsen eller andre får uttale seg.

Utvalget merker seg at artikkelen omtaler et varsel på et veldig tidlig tidspunkt, dagen etter at det er sendt inn. PFU vil minne om at mediene i en tidlig fase av varsler om påståtte kritikkverdige forhold, bør utvise stor grad av kildekritikk. Hvem som helst kan i prinsippet varsle om hva som helst, og på et stadium der det ikke er gjennomført undersøkelser etter et kontradiksjonsprinsipp, er det særlig viktig å utøve kildekritikk og opplysningskontroll. Utvalget minner dessuten om at kravet om kildekritikk og opplysningskontroll gjelder for enhver publisering, også når en artikkel inngår i en rekke av publiseringer.

Mangel på omtanke

PFU merker seg dessuten at Subjekt også i den andre artikkelen lar varsleren komme med uttalelser som kan oppfattes som en indirekte anklage mot avdøde rektor, til tross for at granskingsrapporten i stor grad frikjente skolen. Dette finner sted kort tid etter hennes bortgang. Utvalget finner at Subjekt burde utvist større grad av omtanke, i tråd med kravene i VVP 4.1.

Subjekt har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.1 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26.04.2023

Anne Weider Aasen,
Gunnar Kagge, Nina Hernæs, Jonas Stein,
Nina Fjeldheim, Eivind Ljøstad, Ingrid Rosendorf Joys

Liker du det du leser?

Da kommer du til å elske Subjekt Pluss!
Det er ingen bindingstid.

Bli abonnent!
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de er uredde og dedikerte i dekningen av kunst og kultur. Leser jeg Subjekt, vet jeg hva som skjer.


Trine Skei Grande
Tidl. kulturminister (V)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de problematiserer det som andre ikke har tenkt på. I tillegg har de grundige anmeldelser og gode anmeldere, og det mener jeg uavhengig av at de likte min serie, altså!


Henriette Steenstrup
Regissør
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar opp ting jeg ikke visste at jeg var interessert i. Dessuten er det et nydelig sted å holde seg oppdatert på hva som foregår i kulturnorge.


Jonis Josef
Komiker
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de tar samtiden på pulsen, våger å utfordre kulturlivets indre maktkonstellasjoner og dermed til gagns viser at heller ikke kultur er noen søndagsskole.


Agnes Moxnes
Presseveteran
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi jeg ble rasende hver gang de sakene jeg ville lese var bak betalingsmur. Som abonnent ble jeg kvitt det raseriet, men ble til gjengjeld rammet av et nytt raseri. Over norsk kulturliv.


Harald Eia
Sosiolog
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har vist en sjokkerende evne til å være først på ballen med nyheter i mange av de viktigste og mest brennbare kulturpolitiske debattene i vår tid.


Mímir Kristjánsson
Stortingsrepresentant (R)
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi avisen tar opp mange interessante temaer, og som leser får jeg bedre innblikk i hva som skjer på kunst- og kulturfeltet.


Sarah Gaulin
Generalsekretær i LIM
– Jeg abonnerer på Subjekt fordi de har utviklet seg til å bli en kulturaktør å regne med. Avisen holder deg oppdatert på kulturfeltet, og er en verdifull kanal for publisering.


Janne Wilberg
Oslos byantikvar