KORO søker kurator i kunstseksjonen

Fotoet viser kunstverket Grass Roots Square av Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen.

 

Vil du bli en av oss? Vi har ledig en åremålsstilling som kurator.

Arbeidsoppgaver

Kuratorstillingen vil ha oppgaver knyttet til KOROs kunstordninger. Den som tilsettes vil arbeid med planlegging, gjennomføring, forankring og formidling av kunstprosjekter i offentlige bygg, offentlige uterom og andre offentlige miljøer. Arbeidet skjer i tett samarbeid med KOROs øvrige fagavdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Kunst- og/eller kuratorfaglig utdanning fra universitet/høgskole på masternivå.
 • Erfaring med kuratering av kunst, fortrinnsvis også kunst i offentlige rom.
 • Bred kunnskap om norsk og internasjonal samtidskunst.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel.

Personlige egenskaper

 • God forståelse for muligheter og utfordringer innenfor kunst i offentlige rom.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide kreativt, selvstendig, målrettet og effektivt.

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i godt arbeidsmiljø.
 • Lønnsplassering som rådgiver / seniorrådgiver, stilllingskode 1434/1364 i Statens lønnsregulativ.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.
 • Åremålet er på fire år, med mulighet for forlengelse.

Om arbeidsgiveren

KORO arbeider med produksjon, formidling, forvaltning og kunnskapsutvikling innenfor kunst i offentlige rom. Vi har som mål at samtidskunst av høy kvalitet skal være tilgjengelig for et bredt publikum over hele landet. KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og er underlagt Kulturdepartementet. Vi har 24 medarbeidere og kontor sentralt i Oslo.

Inkludering og mangfold er en styrke. KORO har et personalpolitisk mål om en balansert alders- og kjønnssammensetning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Administrasjonssjef
Norsk musikkråd
Produsent
Norsk Viseforum
Produsent
Nasjonal Jazzscene
Daglig leder
Norske Kulturarrangører (NKA)
Konservator
Sør-Troms Museum
Direktør
Kunsthall Trondheim
Orkesterregissør
Stavanger Symfoniorkester
Formidler
Galleri F 15
Direktør
Henie Onstad Kunstsenter
Promotørassistent
All Things Live

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Martin Lura Dolonen

martin@subjekt.no
+47 451 41 774