Davvi Scene søker Arenaansvarlig

Davvi – Senter for scenekunst etablerer i 2024 Davvi Scene/Davvi Lávdi, et unikt nomadisk scenehus. Lavvoen skal fungere som et mobilt scenerom på steder i Nord-Norge, der det ikke er infrastruktur for scenekunst i dag. Lavvoen vil flytte rundt i landsdelen året rundt.

Vi leter nå etter en innovativ og systematisk arenaansvarlig som kan sikre at kunstnere og publikum får det beste ut av lavvoen.

Stillingen er en fast 50% stilling, med tiltredelse snarest mulig, senest 1. august 2024.

Oppgaver

Arenaansvarlig er hovedkontakt og koordinator for planlegging av lavvoens innhold, årshjul, HMS og tillatelser. Dette omfatter blant annet myndighetskontakt for tillatelse av midlertidige bygninger i de kommuner lavvoen besøker. Arenaansvarlig vil også fungere som kontaktperson for de som ønsker å benytte seg av scenen, samt fungere som sekretær for det kunstneriske rådet som leder arbeidet med programmering og innholdsutvikling.

Som arenaansvarlig er det deg som står for forarbeid, planlegging og gjennomføring av prosjekter i lavvoen og har ansvar for god oppfølging av instruks og regelverk for sikkerhet og HMS. Arenaansvarlig er bindeledd mellom organisasjonen og samarbeidspartnere og vil derfor ofte forhandle på vegne av Davvi Scene/Davvi Lávdi. Stillingen krever gode samarbeidsevner og fleksibilitet med noe helg/kveldsarbeid, særlig i forkant av større arrangementer.
Noe reiseaktivitet må påregnes.

Den ideelle kandidaten har følgende kompetanse

 • Relevant produksjons- og arrangementskompetanse
 • Grunnleggende forståelse for sceneteknikk
 • Evne til å forstå og insistere på oppfølging og kvalitetssikring av HMS-rutiner
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Beslutningsdyktig og handlekraftig
 • Evne til å bygge gode relasjoner og samarbeid med ulike miljøer og aktører i landsdelen
 • Skaper gode rammer for andres arbeid

Vi søker en kollega som har erfaring fra scenekunstfeltet eller andre utøvende/skapende kunstformer. Det er en fordel hvis du kjennskap til hva som beveger seg i det nordnorske kulturfeltet, men det er ikke et krav. For den rette kandidaten kan vi være behjelpelig med å utvide stillingsprosenten som vil omfatte annet produsentarbeid.

Vi ønsker å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv. Personer med normbrytende funksjonsvariasjoner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Du er den eneste som har en slik jobb, og du har derfor stor mulighet til å prege arbeidet
 • Spennende utfordringer og muligheter til personlig utvikling
 • Stor grad av selvstendighet
 • Arbeid i internasjonalt miljø med valgfri arbeidsplass, med enten Bodø, Tromsø eller Hammerfest som base
 • Mulighet til å være tett på utviklingen av scenekunst i Norge
 • En høyintensiv arbeidsplass med dyktige kollegaer som trives på jobb

For den rette kandidaten kan vi være behjelpelig med å utvide stillingsprosenten som vil omfatte annet produsentarbeid. For personer bosatt i Finnmark gis reduksjon i personbeskatningen, nedskrivning av studielån og gratis barnehage.

Om Davvi – Senter for scenekunst

Davvi – Senter for scenekunst er et av Norges førende sentra for scenekunst. Vi er i en svært spennende prosess der vi utvikler organisasjonen samtidig som innholdsproduksjon og utvikling foregår i et høyt tempo. Vi søker en kollega som vil bidra til utviklingen av scenekunst i Nord-Norge gjennom å etablere Davvi Scene som en attraktiv arena for kunstproduksjon, formidling, publikumsmøter og samarbeid.

Kontaktperson: Susanne Næss Nielsen, telefon +47 48 24 33 73
Søknad og CV sendes til susanne@davvi.org
Søknadsfrist 15. mai 2024

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469