Ledig stilling som rådgiver i Kunstsentrene i Norge (KiN)

Har du god kjennskap til kunstfeltet og solid erfaring med digital kommunikasjon og kulturadministrasjon? Kunstsentrene i Norge (KiN) er en nasjonal medlemsforening bestående av 15 regionale, kunstnerstyrte kunstsentre. Foreningen ble stiftet i 2010 og har hovedkontor i Øvre Slottsgate 7 i Kvadraturen i Oslo. Som en landsdekkende fag- og interesseorganisasjon har KiN et overordnet mål om å være en samlende, rådgivende og utviklende aktør på det visuelle kunstfeltet.

KiN forvalter statens ordning Regionale prosjektmidler for visuell kunst, som er et viktig virkemiddel for å bedre kunstnerøkonomien og vilkårene for kunstproduksjon av høy kvalitet, til offentlige utstillinger og formidlingsprosjekter, i kommuner og fylker i hele landet.

Den nyopprettede stillingen skal i all hovedsak dekke oppfølging, forvaltning og synliggjøring av denne ordningen i KiNs administrasjon. Dette innebærer annonsering og utlysning av Regionale prosjektmidler én gang i året, tilby god veiledning til søkere på e-post og telefon og formidle ordningen på våre hjemmesider og i sosiale medier.

Ved å etablere og utvikle stillingen som kommunikasjonsrådgiver ønsker vi samtidig å synliggjøre både det arbeidet som gjøres i KiN-administrasjonen og de fagprogram og utstillinger som foregår i de 15 regionale kunstsentrene. Vi søker derfor etter en medarbeider som er engasjert, utadvendt og fleksibel, og som ønsker å bli et positivt tilskudd i KiNs administrasjon sentralt og for det landsdekkende nettverket av femten kunstsentre regionalt.

KiN har som uttalt mål å bli mer synlige ovenfor våre egne medlemmer internt, men også for søkerne til Regionale prosjektmidler og våre gode samarbeidspartnere eksternt. Stillingen vil, i tillegg til å dekke arbeidsoppgavene knyttet til forvaltningen av Regionale prosjektmidler, ha særlig vekt på god institusjonsfaglig og kunstpolitisk formidling i samfunnet generelt og på kunstfeltet spesielt.

Arbeidsoppgaver

 • Synliggjøring og oppfølging av oppgaver knyttet til forvaltningen av den søkbare ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst
 • Planlegging og gjennomføring av utlysingen i dialog med kunstnerorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK)
 • Utarbeidelse av en ny formidlingsstrategi som inkluderer hjemmeside, nyhetsbrev og kommunikasjonsarbeid i sosiale medier, i samarbeid med daglig leder
 • Søke støtte til gjennomføring av ulike formidlingsprosjekter og bedre synliggjøring av KiNs arbeid på kunstfeltet, i samarbeid med daglig leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • God evne til å administrere hjemmeside og søknadsportal. Det er en fordel med erfaring i WordPress som publiseringssystem
 • Stort engasjement for å skape en god brukeropplevelse og veiledning i søknadsportalen for Regionale prosjektmidler for visuell kunst
 • Kunstfaglig kompetanse og/eller solid kjennskap til kunstfeltet er en stor fordel
 • Erfaring fra kommunikasjon og markedsføring fra kunst- og kulturfeltet
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Ryddig, konstruktiv, selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • Relevant høyere utdanning, gjerne innenfor kommunikasjon, kultur og administrasjon og/eller kunst- og kulturfag
 • Dokumentert erfaring fra kommunikasjonsarbeid og prosjektutvikling
 • Kjennskap til eller erfaring fra søknadsprosesser i kunst- og kulturfeltet er en fordel

Vi tilbyr

 • 50 % fast stilling, med mulighet for periodevis utvidelse av stillingen og etter behov
 • Pensjonssparing
 • Et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø, både faglig og sosialt
 • Lønn etter avtale

Stillingen er underordnet daglig leder og forutsetter tett samarbeid med og rapportering til daglig leder. Arbeidssted i kontorfellesskap i Øvre Slottsgate 7 i Kvadraturen i Oslo, men krever noe fleksibilitet mht. arbeidstid og sted.

Om Kunstsentrene i Norge

Kunstsentrene i Norge har pr. i dag ett årsverk med én fulltids ansatt daglig leder.

Landsforeningens formål er å styrke og synliggjøre kunstsentrenes posisjon i samfunnet, gjennom kompetanse- og nettverksbygging internt og dialog med samarbeidspartnere og myndigheter eksternt. Landsforeningen ivaretar sitt formål og medlemmenes interesser ved å:

 • Iverksette fellestiltak for å styrke og videreutvikle kunstsentrene
 • Styrke kunstsentrenes landsdekkende nettverk og formidling av visuell kunst
 • Arbeide for bedre vilkår og rammebetingelser for kunstsentrene
 • Markere og utvikle kunstsentrenes posisjon i den landsdekkende formidlingen av kunst
 • Representere medlemmene overfor myndigheter, organisasjoner og samarbeidspartnere
 • Administrere og forvalte ordningen Regionale prosjektmidler for visuell kunst og stå som formell eier av ordningen

Kort om søknadsprosessen

Stillingen utlyses 12.04.2024.
Søknadsfrist er 13.05.2024.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Vi etterspør minimum to referanser og dokumentert erfaring fra relevante stillinger på kunst- og kulturfeltet.

Det er ønskelig med en ansettelse i løpet av juni måned.

Søknad merkes Kommunikasjonsrådgiver 50% og sendes på mail til daglig leder i KiN, Merete Hovdenak, merete@kunstsentrene.no

Spørsmål eller andre relevante henvendelser i forbindelse med stillingsutlysningen kan rettes til KiN på tlf.nr: 406 03 111

Medarbeider
Trondheim Jazzfestival
Frivillig
Piknik i Parken
Gallerimedarbeidere
Røros Kunstformidling
Daglig leder
Stiftelsen Studentkroa i Bø
Frivillige
Sementblues

Ønsker du å nå jobbsøkere innen kunst og kultur?

Les mer her

Salgsavdelingen

salg@subjekt.no
02469